For å finansiere byggeprosjekter eller bedriftens investeringer i produksjonsanlegg, vil vi i tiden framover møte banker som krever at bedriftene har en rapport som viser hvordan vi arbeider med viktige bærekraftsforhold. Dette gjør bankene for å redusere sin egen risikoprofil, samtidig som de møter kravene i den nye såkalte taxonomien. Få med deg oppstartsmøtet som holdes på teams torsdag 24.august.

Vi vil gjerne være med i prosessen når de spesielle forholdene som gjelder for betongprodusentene formuleres. Derfor starter vi nå arbeidet med en veileder for betongprodusentene. Betongklyngen CIC inviterer, i samarbeid med Betong Norge og Betongfokus, til et introduksjonsmøte i forbindelse med utviklingen av bærekraftveilederen for aktører i betongsektoren. Veilederen utarbeides i samarbeid med Ernst & Young og skal ferdigstilles i januar 2024.

Veilederen skal:

  • Være et oppslagsverk for å komme i gang med rapportering i tråd med beste praksis
  • Gi et oversiktsbilde av trender, initiativer og gevinster ved å rapportere
  • Inkludere et indikatorsett tilpasset produsenter i betongindustrien

Formålet med møtet: Gi innsikt i prosjektet og få deres innspill til veilederen – innhold, fokus, design mv.

Målgruppe: De som bør delta er daglig leder og øvrige som har ansvar for miljø- og bærekraftsoppgaver i bedriften.

Agenda:

  • Velkommen og kort om klyngen v/ Line Backer-Grøndahl & Veronika Moan, Betongklyngen CIC/ Kupa
  • Introduksjon til prosjektet v/ John-Erik Reiersen (SG medlem & DL Betong Norge) & Jan Eldegard (SG medlem og DL Betongfokus)
  • Kort om bærekraftrapportering – trender og beste praksis v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Hva er og hvordan bruke en bærekraftveileder v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Innspill til veilederen – skikk og bruk v/ Aleksander Mevatne, EY
  • Prosessen videre v/ Line Backer-Grøndahl, Betongklyngen CIC/ Kupa