Vi har i begynnelsen av oktober 2023 mottatt ny markedsrapport fra Prognosesenteret.

Igangsettingsprognosene for 2023 viser en sterk nedgang både for boligbygg (- 29%) og andre bygg (-17%) når sammenlignet med 2022.

Den ventede veksten i forbruket av fabrikkbetong innen anlegg i 2024 er høyere enn veksten i anleggsinvesteringene. Årsaken er
en økende andel betongintensive anlegg som bru og tunnel i prosjektene.

Rapporten kan lastes ned i lenken nedenfor.