Betong- og murbygg er gode, sterke og sikre bygg som kan leve lenge med riktig vedlikehold på riktige tidspunkt. Vi har spektakulære funkisbygg, signalbygg, kirker og viktig historiske industrimiljøer som Rjukan, Notodden og Odda å ta vare på.

Betong slik vi kjenner den i dag, ble brukt fra tidlig på 1900-tallet og er en viktig del av både den industrielle utviklingen i Norge og i oppbygging av landet etter andre verdenskrig. Dette er bygg og andre konstruksjoner som fremdeles utøver viktige samfunnsoppgaver.

I Stavanger 8. november arrangerte vi møtet «Det gamle er det nyeste nye» der Stavanger Arkitektforening sammen med Norsk Murforum og Betongfokus samlet rundt 50 arkitekter og representanter fra Stavanger kommune i Rogaland Kunstsenter. Et gjennomgående tema var verdien av å tenke langsiktig og at alle prosjekter må ivareta bygningenes egenskaper sett over levetiden.

Det er dessverre slik at også betong trenger vedlikehold, men i Norge har vi god kompetanse på å prosjektere både varige betong- og murbygg samt å utføre vedlikehold på byggverkene. Vi har en stor verktøykasse av metoder og teknikker for å ivareta de mest spesielle og utsatte konstruksjonene våre og som oftest er bygget i nettopp betong for å utnytte de gode egenskapene som betongen innehar. Eksempler på dette finner vi ikoniske bygg, i Unescos verdensarvområde Notodden-Rjukan, i kystbruer, tuneller, kaier, oljeplattformer, vannforsyning, energiproduksjon, skoler, sykehus, leilighetsbygg osv. Listen over verdifulle betongkonstruksjoner er lang og det er både gøy og krevende å jobbe med å ivareta de mange flotte byggverkene – ofte er de kulturminner i betong og mur.

 Mange vet faktisk ikke at vi i Norge har vi mange betongbygg som er vernet som en del av Unescos verdensarv.

De mest bærekraftige byggene kan være de vi beholder og oppgraderer, fremfor å bygge nytt. Dette og mye annet spennende fikk deltagerne i Stavanger høre om.

Her finner du alle presentasjonene.

De som holdt innlegg på møtet i Stavanger var:

Jan Eldegard Hjelle
Daglig leder Betongfokus (tidligere Byggutengrenser)

Jan har jobbet med betong siden 1985 og har erfaringer fra prosjekter i Asia, Afrika og Europa. Han er spesielt interessert i byggenes levetid og miljøegenskaper samt hvordan vi kan bygge for å oppnå endringsdyktige byggverk.

Øyvind Buset
Daglig leder Norsk Murforum

Øyvind buset er murmester og daglig leder av Norsk Murforum. Det er en stor gammel bygningsmasse der ute som Øyvind mener skal tas vare på. De fleste bygninger her i verden er allerede bygd. Kunnskap og ferdigheter om opprinnelig materialbruk og utførelse er viktig for at disse skal vedlikeholdes og settes i stand på en riktig måte.

Rune Skjoldal
Daglig leder i Tunge Ting på Voss

Rune etablerte firmaet Tunge Ting på Voss i 2011. Tunge Ting leverer skreddersydde produkter i normal betong og fiberbetong

Rune er lidenskapelig opptatt av betong, som han mener er et et spennende og uttrykksfullt materiale med mange muligheter.  Tunge Ting utviklet høy kompetanse og variert erfaring med sliping og polering, farging, formgiving, design og ulike betongtyper og tilslag.

.

Bård S. Solem
Siv. Ark. MNAL, Eggen arkitekter

Bård S. Solem fra er sivilarkitekt MNAL hos Eggen arkitekter.  Bård har de siste 10 årene dykket ned i klimabelastningen til forskjellige materialer, og prøvd å gjøre kompliserte regnestykker forståelige. Han mener at både levetid, gjenbruksverdi og kvalitet er viktig i et klimaperspektiv. Man skal ikke bare tenke klimagassutslipp, men at når vi først skal bygge noe, så skal vi bygge noe ordentlig med varig karakter.