Aktuelt og artikler2022-03-10T09:41:23+01:00

Betongworkshop – med ombruk i fokus!

I september og oktober har rundt 60 førsteårsstudenter ved AHO betong i fokus! Studentene lærer det grunnleggende om materialet betong, planlegger, tegner, bygger modeller, lager forskalinger, støper og  avformer. De ferdige betongkonstruksjonene vil i år  ende opp i en permanent utemiljø-utstilling hos OmBygg/Resirquel på Økern i Oslo. I årets prosjekt jobber de i grupper på 3 og 4 studenter, og skal støpe elementer hos betongbedriftene på Østlandet. Betongfokus har lagt til rette for at alle studentene får

20. september 2023|

Betongfokus fremmer løsninger for samfunnsfloken

Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt dette hovedtemaet. Det blir for dyrt å ikke tenke robusthet og klimatilpassing i samfunnet, og konserndirektør Turid Grotmoll i forsikringsselskapet Fremtind kalte situasjonen vi er i en stor samfunnsfloke. For at kommuner og

17. august 2023|

“Hans” viser oss behovet for å bygge robuste samfunn

Ekstremværet Hans herjer i Innlandet og vannmassene ødelegger mye av det de møter. De dramatiske og skremmende bildene fra Østlandet viser klarere enn mange ord det vi må være forberedt på å møte, også mange andre steder i landet. Behovet for robust samfunnsbygging vil etter dette være enda synligere i kombinasjon med behovet for reduksjon av klimagassutslipp. Vi må ha mange tanker i hodet på en gang, og robust bygging må sikres gjennom såkalte sektorovergripende problemstillinger. Dette

10. august 2023|

Betongfokus- en partner i ByggArena Arendal

Betongfokus samarbeider med 41 partnere i byggebransjens fellessatsing under Arendalsuka- kalt Bygg Arena Arendal.  Dette gjør vi for å fremme de sakene vi synes er viktige og vi gjør dette sammen med våre partnere. Byggebransjen er den sentrale aktøren i utviklingen av samfunnet og vi må synliggjøre våre betongløsninger og innovasjoner sammen med resten av verdikjeden. Derfor er vi partnere i ByggArena Arendal Vi synes det er spesielt viktig å vise løsninger der nye miljø- og klimaegenskaper

19. juni 2023|

Vannet går – mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

Under Arendalsuka deltar vi på flere arrangementer som løfter fram behovet for klimatilpassing av samfunnet. I ett av disse seminarene samarbeider vi med RIF-Rådgivende Ingeniørers Forening, og løfter fram løsninger for håndtering av overvann i et villere og våtere samfunn. Målet er å vise verktøy som kommuner kan benytte i lokale planer for overvannshåndtering. Betongbransjen har mange løsninger for å bygge et mer robust samfunn men for å utnytte disse må de gjørs bedre kjent. RIF har

5. juni 2023|

Bærekraftig arkitektur må gi endringsdyktige bygg

Mange av framtidens bygg er allerede bygget og derfor er det viktig å legge inn kvaliteter i byggene som gjør at de kan bygges om til ny bruk og unngå riving. Onsdag 26. april var det fullt hus på loftet til En til En arkitekter i Bergen og mange ville høre om hvordan arkitektene kan bidra til at bygg varer lenger. Betongfokus arrangerte møtet sammen med Norsk Murforum og Bergen arkitektforening. Arkitekt Bård S Solem fra Eggen

28. april 2023|

Innovativ betongbruk gir bredere parkeringsplasser

Bilene våre synes å ese ut og vi har lest at Sintef anbefaler nå at bredde på parkeringsplasser økes etter hvert som nye biler har blitt bredere. Dette har Norsk Eiendom sagt seg uenig i, og begrunner det med at økt bredde på innendørs parkeringsplasser vil svekke byggenes miljøegenskaper. I dag har vi i betongbransjen teknologi som kan gi tilstrekkelige bredde uten at miljøegenskapene svekkes. NAF synes anbefalingen fra Sintef er bra, og håper dette kan redusere

14. april 2023|

Mitt stolteste øyeblikk

Jeg har vært i denne bransjen i 50 år og dette er kanskje mitt stolteste øyeblikk - sier Borgar Løberg. Dette er verdensarvens muligheter- bærekraft kalles, det fortsetter han. Det han viser til er etablering av en ny fagutdanning for antikvarisk rehabilitering av konstruksjoner i betong, mur og puss. Behovet for rehabilitering og vedlikehold av eksisterende bygg- og anleggs­konstruksjoner er omfattende. Det er et stort behov for håndverkere og annen spesialkompetanse innen feltet. Derfor startet fagskolen Vestfold

14. april 2023|

Etterlysning: Flotte betongarbeider!

Betongtavlen er en ærespris som blir tildelt byggverk hvor betong er anvendt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Nå er juryen på jakt etter kandidater til årets pris. Jobber du med et prosjekt du mener fortjener vurdering så vil Norsk Betongforening gjerne bli tipset! For to år siden  markerte Betongforeningen at det var 60 år siden den første Betongtavlen ble delt ut., og i fjor ble kontorbygget  PIR, tildelt betongtavlen  Nå er juryen på jakt

14. mars 2023|

Fra skisse til støp!

Det er bra med timer på lesesalen men det er ute i betongbedriftene det virkelige livet er. Det er iallfall det vi håper arkitektstudentene ved NTNU i Trondheim opplever nå i mars.  Betongfokus og tidligere Byggutengrenser har i en årrekke hatt arkitektstudenter på betongworkshop. Nå er det om få dager 1. årsstudenter ved NTNU som skal ut og lære mer om betong.  Vi hadde nylig vår seminardag i Trondheim der alle studentene fikk en introduksjon til materialene

14. mars 2023|
Go to Top