Aktuelt og artikler2022-03-10T09:41:23+01:00

Omsorg for evighetsmaterialer eller bærekraftig massehåndtering?

Drammen vil bli Norges grønneste kommune innen bærekraftig massehåndtering. Nomas- Norsk Massehåndtering AS i Mjøndalen, har tatt mål av seg til å bli en av landets fremste aktører innen grønn massehåndtering. Betongfokus deltok i paneldiskusjonen i Drammen for å gi betongbransjens innspill til både øvrig næringsliv om kommunale representanter. Næringsforeningen i Drammensregionen og Nomas sto for seminaret i Børsens festsal i Drammen 9. mars som samlet rundt 100 deltakere. Bærekraftig næringsetablering og kommersialisering må være basert på

10. mars 2023|

Veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikk

Betongfokus utarbeider en ny veileder for betongfabrikker som vi håper skal hjelpe bedriftene til å møte kravene i den nye forskrift for betongproduksjon som ble gjort gjeldende fra 01.01 2023. Denne forskriften setter blant annet krav til alt utslippsvann som går til resipient. Den regulerer også støyutslipp fra fabrikkområdet og disse punktene er en sentral del av denne veiledningen. Det er spesielt kravene til pH og suspendert stoff i utslippsvann fra bedriftens område som krever nye tiltak

11. januar 2023|

Arkitektstudenter utfordrer bruken av betong!

Årets vinnerprosjekt i kategorien "Fremragende bruk av betong eller mur" på AHO Awards, viser på en god måte hvordan natur og betong kan spille sammen for å produsere en bærekraftig tropisk hage. Vinneren som ble kåret på Arkitekt og designhøyskolen i Oslo (AHO) 15. desember, bruker både eksisterende betongløsninger og kombinerer disse med nytt spesialdesign. Vi gratulerer Benjamin Frank Arleth Weilbauer og Mikael Oscar Loum Johansen med vinnerprosjektet: " Tropical forest biofactory" Betongfokus har vært en del

16. desember 2022|

Pir er tildelt Betongtavlen 2022 – Vi gratulerer!

En fullsatt sal på Salt på Langkaia i Oslo var med på den spennende kåringen av årets Betongtavlevinner! De var tre veldig ulike prosjekter som kjempet om årets pris, og det var kontorbygget PIR i Ålesund som stakk av med seieren. Med byggingen av PIR har byen fått et nytt og moderne kontorbygg som utvendig skiller seg ut med de røde fasadelementene i betong. Rødfargen endrer seg fra mørk rød til rosa ettersom det er fuktig eller

1. desember 2022|

Betong vinner klimaprisen

Vi gratulerer Betong Øst sammen med partnerne Betonmast og Rimol Miljøpark som vinnere av Byggenæringens klimapris 2022. Dette betyr veldig mye for betong men også for resten av bygge- og anleggsbransjen. Vi er spesielt stolte av vårt medlem Betong Øst som gjennom flere framoverlente aktiviteter viser at betong er en del av løsningen – både når det gjelder miljø og klima så vel som økonomi og robusthet. Det er mange som mot bedre viten har snakket ned

1. desember 2022|

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpassing

Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Klima- og miljødepartementet ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterte derfor til møte 29. november. Vetle Houg fra Betongfokus og Ellen H. Schumann fra Asak Miljøstein deltok på møtet for å synliggjøre betongbransjens løsninger. Det var Klima- og miljødepartementet som hadde invitert og møtet ble innledet av Espen Barth Eide. Denne nasjonale strategien er viktig for mange deler av betongbransjen. Nær all vannhåndtering

30. november 2022|

Designstudenter lærer om betong

Fredag 18. november hadde vi undervisningsdag for studenter på Institutt for design på Universitetet i Bergen. Denne dagen fikk studentene grunnleggende betongkunnskaper og de fikk også prøve seg på utstøping med ulike overflatestrukturer. I programmet var det innføring i grunnleggende betongteknologi, muligheter med ulike betongoverflater og informasjon om hvordan moderne betong brukes i dag. Vi var så heldige å ha med oss Rune Skjoldal fra Tunge Ting på Voss som inspirerte studentene ved å gi eksempler på

28. november 2022|

Finalister til Betongtavlen 2022

Finalist-trio som spenner stort – Det går vel knapt å finne tre så ulike byggprosjekter som de finalistene vi har i år. Men det er jo også det som gjør Betongtavlen så fascinerende, at betong kan brukes på så mange ulike måter, sier Vetle Houg, juryleder til Betongtavlen. Vinneren av den prestisjetunge utmerkelsen blir kunngjort og delt ut 1. desember. Alle finalistene blir presentert og vinneren vil bli kåret under Betongtavlen 2022.  Sett

13. november 2022|

Festen – former for felleskap i betong, tre og papir!

I høst har arkitektstudentene i Oslo planlagt, tegnet, bygget forskalinger og støpt ulike betongdeler som ble koblet sammen i AHOs byggehall i slutten av oktober. På veien har de fått mange gode råd og en fin dose inspirasjon fra lærerne og gode hjelpere i bedriftene i bransjen. Forskalingen som er det mest tidkrevende arbeidet, krever høy presisjon og gir en bratt læringskurve for arkitektstudentene. Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo (AHO) har hatt samarbeid med betongbransjen i

7. november 2022|

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må håndteres i et allerede overbelastet ledningsnett. Den nye veilederen angir løsninger for rådgivere, kommuner og private utbyggere. Norsk Belegningsstein er en medlemsorganisasjon for produsenter av belegningsstein samt

4. november 2022|
Go to Top