Laster Arrangementer

Vi kaller inn til ordinære årsmøter torsdag 20. april.

Årsmøtene blir gjennomført på nett via Teams og kontaktpersoner i medlemsbedriftene har mottatt innkalling via epost 16. februar 2023.

Årsmøte i Betongfokus starter klokken 1200
Generalforsamling i Norsk fabrikkbetongforening Fabeko starter klokken 1400

Frist for påmelding via lenkene under er mandag 17. april klokken 1600. Dette gjelder både stemmeberettigde og de som vil være tilhørere.

Registrering årsmøte BETONGFOKUS
RegistRering årsmøte FABEKO

Styrets beretninger og regnskaper for 2022, valgkomiteens innstilling samt registreringsskjema for stemmer på årsmøtet vil bli sendt på epost til våre kontaktpersoner i medlemsbedriftene tirsdag 11. april.

I henhold til vedtektene skal ordinært årsmøte behandle følgende:

1) Styrets årsberetning og revidert regnskap for 2022

2) Valg av:

a) Styremedlemmer og vararepresentanter
b) Styrets leder og nestleder
c) Revisor
d) Leder og medlemmer av valgkomiteen.

3) Gjennomgåelse av budsjettplan for 2023 og fastsettelse av kontingent beregningsgrunnlag for denne.

4) Eventuelle saker som er innkommet til styrets leder senest 14 dager før årsmøtet dvs innen onsdag 6. april 2023.

Saker sendes til styrets leder Tore Mosand på epost: tm@nordlandbetong.no

Go to Top