Laster Arrangementer

Lansering av ny EPD-generator høsten 2022

En ny versjon av EPD-generator som følger ny standard EN 15804+A2 vil snart foreligge fra LCA.no. De som har brukt EPD-verktøyet for fabrikkbetong har tidligere brukt kun modul A som inkluderer produksjon og transport av fabrikkbetong til byggeplassen. Den nye utgaven av standarden setter imidlertid krav til at alle materialer skal dokumentere miljøegenskapene i hele levetiden. Da kommer modulene C og D inn som nye elementer. Generiske verdier for materialer som kan resirkuleres (etter endt levetid) vil da bli generert automatisk. Disse verdiene vil være basert på egnethet for produktet til gjenvinning. Dersom prosjektene beskriver konkrete metoder for hvordan betongens skal gjenvinnes, kan man imidlertid legge inn spesifikke verdier slik at en lavere miljøbelastning enn de generiske verdiene blir dokumentert.

Vi inviterer til nettmøte om den nye standarden 17. november

EN 15804+A2 blir presentert på nettmøte 17. november kl 10.00 – 11.30 der LCA.no presenterer den nye standarden og hvordan EPD-verktøyet tilrettelegger for bruk av de nye modulene i EPDene for betong. De som ønsker å delta på nettmøtet, melder seg på via registreringen under,  og vil senere motta lenke til møtet på epost.

Ordinært brukerkurs for EPD-verktøyet

Brukerkurs for å få tilgang til EPD-verktøyet holdes jevnlig på nett. For å få mer informasjon og delta på kurs kan du kontakte LCA.no på epost

Produsenter av fabrikkbetong som er medlemmer i Fabeko har brukerlisens inkludert i medlemskapet. Kostnader for deltakelse på brukerkurs må dekkes av den enkelte deltager.

Program:

  1. Ny EPD Generator
  2. Gjennomgang av ny standard EN 15804+A2
  3. Konvertering av ‘gamle’ EPD’er?
  4. Spesifikt for Betong
  5. Nytt support område
  6. Spørsmålsrunde

Presentert av Ceacilia Wernesen og Mie Vold fra LCA.no

Registrering til webinaret: (Teamslenke vil bli sendt ut senere)

Go to Top