Laster Arrangementer

Forskrift om betongproduksjon er vedtatt

I forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) ble det 20. desember vedtatt et nytt kapittel 33 om forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer. Forskriften ble publisert 27. desember og teksten ligger for nedlasting.

Forskriften er vedtatt med virkning allerede fra 1. januar 2023 og flere av forskriftskravene gjelder fra denne datoen. Vi oppfordrer alle medlemmer til å sette seg inn i forskriften så raskt som mulig. Forskriften kan lastes ned her.

Det er gitt en overgangsperiode for eksisterende fabrikker å tilpasse produksjonen til krav for vannutslipp men det er andre forhold som gjelder allerede fra nyttår.

Vi inviterer til nettmøte om denne forskriften for medlemmer i Betongfokus tirsdag 31. januar klokken 0900 der vi vil gå inn på de følgende punktene:

 1. Bakgrunn- og mål for forskriften
 2. Plan for implementering av krav i forskrift
 3. Kommunale krav og påslippstillatelser
 4. Vårt arbeid med veileder for betongbransjen
 5. Oppfølgning fra Miljødirektoratet/Statsforvalteren
 6. Noen aktuelle spørsmål vi vil diskutere:
 • Hvordan måle og dokumentere innhold i utslipp og hvor ofte?
 • Hvordan måle dokumentere utslippsmengde?
 • Hvordan måle og dokumentere pH?
 • Hvordan måle og dokumentere støy?
 • Hvordan hindre brudd på krav i forskriften?
 • Hva er egentlig «normal drift»
 • Hvordan definere «sårbar resipient»

Påmelding nettmøtet: (lenke til møtet blir sendt ut noen dager i forkant)

Go to Top