Betongutstillingen på Sjursøya

Betongutstillingen på Sjursøya viser ulike betongtyper med ulike forskalinger. Den gir et godt bilde av mulighetene med betong og ikke minst hvordan betongen holder seg over tid.

Betongutstillingen på Sjursøya ble oppført i 2000. Tanken bak var å vise med praktiske eksempler hvordan betongen blir med ulike typer forskalinger og betongresepter. Utstillingen består av 12 like vegger, plassert rundt i en sirkel, samt fire større og ulike elementer plassert inne i sirkelen. Det ble også støpt 12 ulike plater mellom veggene.

Utstillingen har stått i en midtrabatt uten vedlikehold i alle år.  Sommeren 2020 ble elementene vasket. Betongelementene viser dermed godt hvordan betong står seg, på tross av forurensing, skitt, salt og nedbør.

I tabellen under finner du alle elementene og lenke til side med mer informasjon om hvert enkelt element.

Historien

Det var Knut Bryne i Stange Betong (nå Unicon) som lanserte ideen om Betongutstillingen, og som ble en pådriver for å få den realisert. Betongprodusenten hadde også samarbeidet med Arkitekthøgskolen i Oslo (AHO) under professor Arne Eggen med å få gjort noen praktiske oppgaver.  Tanken om en permanent utstilling som skulle vise mulighetene med plasstøpte løsninger ble født, og prosjektet ble et samarbeid mellom Unicon, AF Ragnar Evensen med sin forskalingskompetanse, og AHO ved professor Arne Eggen. Det ble også satt i gang et FoU-prosjekt i Norcem-regi; “Konkurransedyktige betongløsninger i nærings-, industribygg og boliger” hvor deler av Betongutstillingen kom med i.

Betongutstillingen sto ferdig i 2001. Den ble i 2002 supplert med en støyskjermingsmur med knust betong og tegl i et stålgitter. Da det noen år senere dukket opp planer om å utbedre veianlegget på Sjursøya sto hele Betongutstillingen i fare for å bli revet. Heldigvis kom man til enighet om løsningen på veien, men støyskjermen ble da fjernet.

Les artikkel i Byggeindustrien 7/2001 om Betongutstillingen

Trykk på element nr for å få opp undersiden for det enkelte element:

Tilbake til  hovedsiden
Element nr Forskaling, side a Forskaling, side b Farge
1 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
2 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Rød
3 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
4 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Gul
5 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Sort (mørk grå)
6 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grå
7 98 mm uhøvlet stående bord Glatt finer Grå
8 Vestlands-panel Uhøvlet tømmermannspanel Grå
9 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet bord, liggende Rød
10 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
11 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
12 Oljet finer, gran 98 mm høvlet bord, 45 grader Grå
Forskaling
13 Glatt finer Sort (mørk grå)
14 Stående bord + maling, Sika Grå
15 Glatt finer Hvit

Berit Gudding Petersen, Teknologileder i Unicon, tar en kort gjennomgang av Betongutstillingen