BETONGUTSTILLINGEN PÅ SJURSØYA

Element 1

Side A

Forskaling:  98 mm uhøvlet stående bord
Overflatebehandling:  Sika Antigrafitti 15

August 2020

Side B

Forskaling:  98 mm høvlet stående bord
Overflatebehandling:  Sika Antigrafitti 15

April 2001August 2020
April 2001August 2020

Utsnitt side A

April 2001August 2020

Overgang mellom nedre del (Side B) og element L/element A/betongstein. (April 2001)

Resept nr. 7: C45 MA, hvit

Delmaterialer Kg/m3
Sand, 0-6 mm, Årdal 1072
Stein, 8-14 mm, Svelvik 723
Sement, Alborg Portland, hvit 397
SP-stoff, Sika ViscoCrete 3 2,0
L-stoff. Sika AER,1:19 2,7
Vann, totalt 171
Masseforhold, V/C 0,44
Synk 18 cm

Overflatebehandling:  Sika Antigrafitti 15

Elementoversikt:

Tilbake til  hovedsiden
Element nr Forskaling, side a Forskaling, side b Farge
1 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
2 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Rød
3 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
4 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Gul
5 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Sort (mørk grå)
6 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grå
7 98 mm uhøvlet stående bord Glatt finer Grå
8 Vestlands-panel Uhøvlet tømmermannspanel Grå
9 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet bord, liggende Rød
10 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
11 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
12 Oljet finer, gran 98 mm høvlet bord, 45 grader Grå
Forskaling
13 Glatt finer Sort (mørk grå)
14 Stående bord + maling, Sika Grå
15 Glatt finer Hvit