BETONGUTSTILLINGEN PÅ SJURSØYA

Element 13

2001

2020

Resept nr. 8: C35 NA

Delmaterialer Kg/m3
Sand, 0-6 mm, Årdal 182
Sand, 0-8 mm, Svelvik 923
Stein, 8-14 mm, Svelvik 185
Stein, 14-24 mm, Svelvik 554
Sement, Norcem Industri 322
Silika 10
SP-stoff, Sika ECO-1 1,0
P-stoff. Sika BV40 2,2
Vann, totalt 162
Masseforhold, V/C+s 0,55
Synk 18 cm

Forskaling: Glatt finér

Overflatebehandling:  Sika Antigrafitti 15

Fargepigment: Bayerferrox 330C (4 %)

Elementoversikt:

Tilbake til  hovedsiden
Element nr Forskaling, side a Forskaling, side b Farge
1 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
2 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Rød
3 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
4 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Gul
5 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Sort (mørk grå)
6 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grå
7 98 mm uhøvlet stående bord Glatt finer Grå
8 Vestlands-panel Uhøvlet tømmermannspanel Grå
9 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet bord, liggende Rød
10 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Hvit
11 98 mm uhøvlet stående bord 98 mm høvlet stående bord Grønn
12 Oljet finer, gran 98 mm høvlet bord, 45 grader Grå
Forskaling
13 Glatt finer Sort (mørk grå)
14 Stående bord + maling, Sika Grå
15 Glatt finer Hvit