Betongfokus fremmer løsninger for samfunnsfloken

2023-08-17T15:35:05+02:0017. august 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter, Samfunnsbygging|

Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt

Vannet går – mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

2023-07-19T11:03:00+02:005. juni 2023|Kategorier: Klima|

Under Arendalsuka deltar vi på flere arrangementer som løfter fram behovet for klimatilpassing av samfunnet. I ett av disse seminarene samarbeider vi med RIF-Rådgivende Ingeniørers Forening, og løfter fram løsninger for håndtering av overvann i et villere og våtere samfunn. Målet er å vise

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpassing

2022-12-01T14:14:45+01:0030. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter|

Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Klima- og miljødepartementet ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterte derfor til møte 29. november. Vetle Houg fra Betongfokus og Ellen H. Schumann fra Asak Miljøstein deltok på møtet for

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

2022-11-07T15:34:36+01:004. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging|

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed

Klimatoppmøtet og betong

2022-11-04T15:56:16+01:003. november 2022|Kategorier: Klima|

Karbonfangst i sementproduksjonen og videreutvikling av lavkarbonbetong fram mot klimanøytral betong er noen av Norges virkemidler for å nå globale klimamål. Noen dager før de årlige klimaforhandlingene går av stabelen i Sharm el-Sheik i Egypt, kalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe

– Vil gi kommunene bedre beslutningsgrunnlag for klimavennlig bygging

2022-03-07T09:34:26+01:0026. august 2021|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft|

Byggutengrenser arrangerte møte under Arendalsuka hvor det kommunale klimaarbeidet ble løftet fram, og hvordan materialnøytrale funksjonskrav er best egnet til å oppnå klimagevinster for offentlige bygg. Asker kommune er i sluttfasen i arbeidet med sin klimaplan. Byggutengrenser og Fabeko har tidligere i prosessen gitt innspill

Go to Top