Våre fokusområder

Det er mange meninger om betong ute i samfunnet, og ikke alle er basert på kunnskap. Det skjer mye spennende med betong og vi vil at beslutninger skal fattes på et faktabasert grunnlag og med oppdatert kunnskap – dette gjelder ikke minst politiske beslutninger. Da betong benyttes i alle bygge- og anleggsprosjekter er det en utfordring å nå ut til alle brukere og beslutningstakere med alt det nye som skjer.

Vi har derfor valgt oss ut fem fokusområder der alle på en eller annen måte er knyttet til bærekraft. Betongfokus vil spre inspirasjon og ny kjennskap til betong ved å vise fram gode løsninger i betong, enten det handler om miljø og klima, om arkitektur og estetikk, eller på teknikk og teknologi.