Grenseløse muligheter2022-03-13T19:12:36+01:00

Grenseløse muligheter!

Det er kun fantasien som setter grenser for bruk av betong. Den kan gis alle mulige former og farger samtidig som den er sterk og tåler naturens påkjenninger.

Betong har ikke selv en bestemt overflate da den gjengir håndverkets teknikk med formbygging eller overflatebehandling. Det gir derfor designeren og formgiveren ubegrensede muligheter. Materialet har naturlig en gråfarge som gjengir de steinmaterialene som inngår i finstoffene som danner betongens overflate. Det er imidlertid mulig å bruke fargepigmenter for innfarging av betongen eller som påføres overflaten etter herding.

Betong har lang levetid med minimalt vedlikeholdsbehov og kan brukes i alt fra mindre møbler og interiør til svære anleggskonstruksjoner utsatt for ekstreme krefter.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Betongfokus fremmer løsninger for samfunnsfloken

Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt dette hovedtemaet. Det blir for dyrt

17. august 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter, Samfunnsbygging|

Betongfokus- en partner i ByggArena Arendal

Betongfokus samarbeider med 41 partnere i byggebransjens fellessatsing under Arendalsuka- kalt Bygg Arena Arendal.  Dette gjør vi for å fremme de sakene vi synes er viktige og vi gjør dette sammen med våre partnere. Byggebransjen er den sentrale aktøren i utviklingen av samfunnet og vi må synliggjøre våre betongløsninger og

19. juni 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter|

Vannet går – mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid?

Under Arendalsuka deltar vi på flere arrangementer som løfter fram behovet for klimatilpassing av samfunnet. I ett av disse seminarene samarbeider vi med RIF-Rådgivende Ingeniørers Forening, og løfter fram løsninger for håndtering av overvann i et villere og våtere samfunn. Målet er å vise verktøy som kommuner kan benytte i

5. juni 2023|Kategorier: Klima|

Innspill til Stortingsmelding om klimatilpassing

Regjeringen skal legge frem en ny nasjonal strategi for klimatilpasning, i form av en stortingsmelding. Klima- og miljødepartementet ønsker innspill til stortingsmeldingen, og inviterte derfor til møte 29. november. Vetle Houg fra Betongfokus og Ellen H. Schumann fra Asak Miljøstein deltok på møtet for å synliggjøre betongbransjens løsninger. Det var

30. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter|

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må

4. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging|

Grenseløse muligheter

Det er kun fantasien som setter grenser for bruk av betong. Den kan gis alle mulige former og farger samtidig som den er sterk og tåler naturens påkjenninger

Betong har ikke selv en bestemt overflate da den gjengir håndverkets teknikk med formbygging eller overflatebehandling. Det gir derfor designeren og formgiveren ubegrensede muligheter.

Betong har lang levetid med minimalt vedlikeholdsbehov og sikrer dermed bærekraftig bruk.

Arkitektstudenter med betong og ombruk i fokus!

I seks uker i september og oktober har 59 arkitektstudenter ved AHO hatt betong i fokus! Førsteårsstudentene har lært det grunnleggende om materialet betong, de har planlagt, tegnet, bygget modeller, laget forskalinger, de har armert, støpt og  avformet. De ferdige betongkonstruksjonene inngår i en permanent utemiljø-utstilling hos OmBygg/Resirquel på Økern

1. desember 2023|Kategorier: Arkitektur, Utdanning|

Betongtavlen 2023 er tildelt Villa Bygdøy og Nydalsbrua

Av fem fantastisk flott finalister,  ble det Villa Bygdøy og Nydalsbrua som ble tildelt Betongtavlen 2023. ALO på Sluppen fikk hederlig omtale. Her er det estetikk, teknikk og miljø i bruk av betong av ypperste klasse, konkluderer juryleder Vetle Houg. Juryens begrunnelse: Betongtavlen 2023 tildeles Villa Bygdøy Villa Bygdøy demonstrerer

30. november 2023|Kategorier: Arkitektur|

Mitt stolteste øyeblikk

Jeg har vært i denne bransjen i 50 år og dette er kanskje mitt stolteste øyeblikk - sier Borgar Løberg. Dette er verdensarvens muligheter- bærekraft kalles, det fortsetter han. Det han viser til er etablering av en ny fagutdanning for antikvarisk rehabilitering av konstruksjoner i betong, mur og puss. Behovet

14. april 2023|Kategorier: Arkitektur, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging, Utdanning|
Go to Top