Klima2022-03-13T12:36:56+01:00

Bygg klimavennlig med betong!

Det er mange grunner til å bruke betong når du skal bygge klimavennlig. Dagens betonger har langt lavere karbonfotavtrykk enn tidligere, og klimasmarte byggløsninger bidrar til lavere ressursbruk, mindre utslipp – samtidig som bygget får lang levetid og lave driftskostnader.

Betong i Norge kan om få år være klimanøytral sett over et livsløpsperspektiv. Klimagassutslippene knyttet til betong kommer i all hovedsak fra produksjon av sement – limet i betongen. Sementfabrikkene som leverer til det norske markedet har gjennom mange år kuttet utslipp fra sin produksjon, og store investeringer gjøres for å kutte ytterligere. Om få år vil verdens første fullskala karbonfangstanlegg på en sementfabrikk stå klart på Norcems fabrikk i Brevik.

Dette er hovedgrepene som er gjort i sement- og betongindustrien:

  • Alternative råmaterialer, blant annet andre industrielle avfallsprodukter, utgjør en større del av produktmiksen
  • Alternative brensler erstatter fossile brensler
  • Lavkarbonbetonger har blitt et standardisert produkt
  • Økt kunnskap om design og bygging har gitt mer klimasmart bygging med betong

Betongbransjen er sitt ansvar bevisst på de utslipp som er knyttet til materialet, og det er stor konkurranse mellom produsentene på å kutte utslipp. Det har blitt økt etterspørsel etter materialer og byggeløsninger med lavere karbonavtrykk, og betongbransjen har gode og dokumenterte produkter og løsninger.

Klimavennlig bygging er krevende, og det er spesielt viktig å se bygget som en helhet hvor målet er lavest mulig utslipp, også sett over byggets levetid.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Klimatoppmøtet og betong

Karbonfangst i sementproduksjonen og videreutvikling av lavkarbonbetong fram mot klimanøytral betong er noen av Norges virkemidler for å nå globale klimamål. Noen dager før de årlige klimaforhandlingene går av stabelen i Sharm el-Sheik i Egypt, kalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister

3. november 2022|Kategorier: Klima|

Deichman Bjørvika vant internasjonal konstruksjonspris

I fjor sommer åpnet Deichman Bjørvika dørene og ble umiddelbart en publikumsmagnet. Men det er ikke bare besøkende som strømmer til bygget, også utmerkelsene er det blitt mange av. Natt til i dag ble bygget tildelt ACI Excellence in Concrete Construction. Det er en meget høythengende pris som ingen norske bygg

19. oktober 2021|Kategorier: Arkitektur, Klima|

– Vil gi kommunene bedre beslutningsgrunnlag for klimavennlig bygging

Byggutengrenser arrangerte møte under Arendalsuka hvor det kommunale klimaarbeidet ble løftet fram, og hvordan materialnøytrale funksjonskrav er best egnet til å oppnå klimagevinster for offentlige bygg. Asker kommune er i sluttfasen i arbeidet med sin klimaplan. Byggutengrenser og Fabeko har tidligere i prosessen gitt innspill på hvordan denne kunne forbedres slik

26. august 2021|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft|

3 miljøgrep med betong i Deichman Bjørvika

Det nye hovedbiblioteket i Oslo er et miljøbygg med løsninger som har lavere utslipp fra byggingen med passivhusstandard som gir lavere energibruk i drift. Betong er et hovedmateriale i bygget det er tre hovedmåter betong er brukt på i Deichman Bjørvika som bidrar til miljøprofilen: Lavkarbonbetong, termisk masse og smarte konstruksjonsløsninger.

12. januar 2021|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft|

Karbonfangst gir klimabetong til byggenæringen

Når karbonfangstanlegget ved Norcems sementfabrikk i Brevik kommer i drift vil klimafotavtrykket til byggene våre bli enda lavere. Bygg står for en betydelig andel av våre klimagassutslipp, både fra produksjon av materialer og til drift. Skal vi løse klimakrisen er det derfor helt avgjørende å redusere både energiforbruk og utslipp knyttet

13. oktober 2020|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Vi mener|Tags: |
Go to Top