Samfunnsbygger2024-01-03T11:15:21+01:00

Betong som samfunnsbygger!

Betong er fundamentet for nesten all samfunnskritisk infrastruktur. Grønn energiproduksjon og –leveranse er som et eksempel fundamentert på bruk av betong enten det er vindkraft, vannkraft eller andre framtidige energikilder.

Det samme gjelder havbruksnæringen som i stadig større grad bruker betongløsninger for bærekraftig matproduksjon. Forsyning av rent vann og miljøeffektive avløps- og avfallssystemer er bygget med betong. Veg- og kollektivtrafikk bygges med betong. I et stadig våtere og villere klima vil betongløsninger sikre samfunnet mot angrep fra naturens krefter. Fra 1. januar 2024 er det nye regler for håndtering av overvann. Vi har laget en veileder for permeable dekker som er en av løsningene.

Helsevesenet bruker også betong i alle bygg for å oppnå trygghet for både pasienter og ansatte. Mange nye skoler og leilighetsbygg bruker betong for å oppnå både god lyddemping og høy brannsikkerhet. Listen over eksempler der betong brukes i viktige samfunnsbygg er lang og blir stadig lenger.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Det gamle er det nyeste nye” – om betong og mur på Rogaland Kunstsenter

Betong- og murbygg er gode, sterke og sikre bygg som kan leve lenge med riktig vedlikehold på riktige tidspunkt. Vi har spektakulære funkisbygg, signalbygg, kirker og viktig historiske industrimiljøer som Rjukan, Notodden og Odda å ta vare på. Betong slik vi kjenner den i dag, ble brukt fra tidlig på

13. november 2023|Kategorier: Samfunnsbygging, Seminarer og studieturer|

Betongfokus fremmer løsninger for samfunnsfloken

Vi har nå bak oss hektiske dager i Arendal der vårt hovedfokus har vært robust samfunnsbygging og klimatilpassing samtidig som vi skal bygge klimavennlig. Med ekstremværet Hans som bakteppe var det ikke vanskelig å samle mange tilhørere på de to seminarene vi gjennomførte rundt dette hovedtemaet. Det blir for dyrt

17. august 2023|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Nyheter, Samfunnsbygging|

“Hans” viser oss behovet for å bygge robuste samfunn

Ekstremværet Hans herjer i Innlandet og vannmassene ødelegger mye av det de møter. De dramatiske og skremmende bildene fra Østlandet viser klarere enn mange ord det vi må være forberedt på å møte, også mange andre steder i landet. Behovet for robust samfunnsbygging vil etter dette være enda synligere i

10. august 2023|Kategorier: Nyheter, Samfunnsbygging, Sikkerhet|

Innovativ betongbruk gir bredere parkeringsplasser

Bilene våre synes å ese ut og vi har lest at Sintef anbefaler nå at bredde på parkeringsplasser økes etter hvert som nye biler har blitt bredere. Dette har Norsk Eiendom sagt seg uenig i, og begrunner det med at økt bredde på innendørs parkeringsplasser vil svekke byggenes miljøegenskaper. I

14. april 2023|Kategorier: Miljø og bærekraft, Nyheter, Samfunnsbygging, Vi mener|

Mitt stolteste øyeblikk

Jeg har vært i denne bransjen i 50 år og dette er kanskje mitt stolteste øyeblikk - sier Borgar Løberg. Dette er verdensarvens muligheter- bærekraft kalles, det fortsetter han. Det han viser til er etablering av en ny fagutdanning for antikvarisk rehabilitering av konstruksjoner i betong, mur og puss. Behovet

14. april 2023|Kategorier: Arkitektur, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging, Utdanning|

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må

4. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging|
Go to Top