Samfunnsbygger2022-03-13T19:15:09+01:00

Betong som samfunnsbygger!

Betong er fundamentet for nesten all samfunnskritisk infrastruktur. Grønn energiproduksjon og –leveranse er som et eksempel fundamentert på bruk av betong enten det er vindkraft, vannkraft eller andre framtidige energikilder.

Det samme gjelder havbruksnæringen som i stadig større grad bruker betongløsninger for bærekraftig matproduksjon. Forsyning av rent vann og miljøeffektive avløps- og avfallssystemer er bygget med betong. Veg- og kollektivtrafikk bygges med betong. I et stadig våtere og villere klima vil betongløsninger sikre samfunnet mot angrep fra naturens krefter

Helsevesenet bruker også betong i alle bygg for å oppnå trygghet for både pasienter og ansatte. Mange nye skoler og leilighetsbygg bruker betong for å oppnå både god lyddemping og høy brannsikkerhet. Listen over eksempler der betong brukes i viktige samfunnsbygg er lang og blir stadig lenger.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Permeable betongdekker kontrollerer overvann

Norsk Belegningsstein har nå utgitt en nettbasert veileder som angir hvordan permeable dekker i betong er med på å kontrollere overvann. Klimaendringer fører i Norge til økte nedbørsmengder og hyppigere tilfeller med styrtregn. Økt urbanisering fører til større arealer med tette flater og dermed større avrenning av overvann som må

4. november 2022|Kategorier: Klima, Miljø og bærekraft, Samfunnsbygging|

Høyt i Hallingdal

Energiproduksjon og vannkraftmagasiner er det mange som snakker om. Møt noen som gjør noe med det! Lite snø i fjellet og lave nivåer i de norske vannmagasinene har medvirket til høye strømpriser i Sør-Norge. Samtidig har vi en debatt om hvordan vi skal dekke økende energibehov for å møte elektrifisering

2. juni 2022|Kategorier: Kortreist, Samfunnsbygging|

Vakkert i Valdres

I parken i Fagernes støpes det trapp ned til vannet. Den lokale entreprenøren Kroon Maskin gjør arbeidet og Ryfoss Betong leverer betongen. På Fagernes i Valdres skapes det nå en vakker park ved Strandefjorden og det er det lokale næringslivet som står for verdiskapningen. Den lokale entreprenøren Kroon

20. mai 2022|Kategorier: Kortreist, Samfunnsbygging|

Veilederen «Sjekk brannveggen»

Veilederen «Sjekk brannveggen»  gir en grunnleggende innføring i krav som stilles til brannvegger og typiske feil. En korrekt utført brannvegg kan ikke hindre at en brann oppstår, men den kan begrense skadene ved brann. Dette betyr at menneskeliv og store verdier kan reddes. Det er bred enighet i samfunnet om at

28. juli 2017|Kategorier: Samfunnsbygging|
Go to Top