Samfunnsbygger2022-03-13T19:15:09+01:00

Betong som samfunnsbygger!

Betong er fundamentet for nesten all samfunnskritisk infrastruktur. Grønn energiproduksjon og –leveranse er som et eksempel fundamentert på bruk av betong enten det er vindkraft, vannkraft eller andre framtidige energikilder.

Det samme gjelder havbruksnæringen som i stadig større grad bruker betongløsninger for bærekraftig matproduksjon. Forsyning av rent vann og miljøeffektive avløps- og avfallssystemer er bygget med betong. Veg- og kollektivtrafikk bygges med betong. I et stadig våtere og villere klima vil betongløsninger sikre samfunnet mot angrep fra naturens krefter

Helsevesenet bruker også betong i alle bygg for å oppnå trygghet for både pasienter og ansatte. Mange nye skoler og leilighetsbygg bruker betong for å oppnå både god lyddemping og høy brannsikkerhet. Listen over eksempler der betong brukes i viktige samfunnsbygg er lang og blir stadig lenger.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Vakkert i Valdres

I parken i Fagernes støpes det trapp ned til vannet. Den lokale entreprenøren Kroon Maskin gjør arbeidet og Ryfoss Betong leverer betongen. På Fagernes i Valdres skapes det nå en vakker park ved Strandefjorden og det er det lokale næringslivet som står for verdiskapningen. Den lokale entreprenøren Kroon

20. mai 2022|Kategorier: Kortreist, Samfunnsbygging|

Betong og energi

Energinasjonen Norge er i praksis bygget på betong. Alle våre moderne vannkraftanlegg er bygget med betong- fra dammer til kraftstasjoner. Mange av de gigantiske plattformene i Nordsjøen og mottaksanlegg på land er bygget med betong og har bidratt til at norsk betongteknologi har blitt verdensledende på sine felter. Ny vindkraft er

15. februar 2017|Kategorier: Samfunnsbygging|

Betong i vannforsyning

Vi er stolte av det trygge drikkevannet vårt og tenker ikke så ofte på hvordan det kommer fram til kranen i huset. I alle kommuner finner man dammer i betong som samler regnvann og renseanlegg som sikrer at vannet er rent før det kommer fram til oss. I hele rørledningsnettet finner

15. februar 2017|Kategorier: Samfunnsbygging|
Go to Top