Samfunnsbygger2022-03-13T19:15:09+01:00

Betong som samfunnsbygger!

Betong er fundamentet for nesten all samfunnskritisk infrastruktur. Grønn energiproduksjon og –leveranse er som et eksempel fundamentert på bruk av betong enten det er vindkraft, vannkraft eller andre framtidige energikilder.

Det samme gjelder havbruksnæringen som i stadig større grad bruker betongløsninger for bærekraftig matproduksjon. Forsyning av rent vann og miljøeffektive avløps- og avfallssystemer er bygget med betong. Veg- og kollektivtrafikk bygges med betong. I et stadig våtere og villere klima vil betongløsninger sikre samfunnet mot angrep fra naturens krefter

Helsevesenet bruker også betong i alle bygg for å oppnå trygghet for både pasienter og ansatte. Mange nye skoler og leilighetsbygg bruker betong for å oppnå både god lyddemping og høy brannsikkerhet. Listen over eksempler der betong brukes i viktige samfunnsbygg er lang og blir stadig lenger.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Betong i vannforsyning

Vi er stolte av det trygge drikkevannet vårt og tenker ikke så ofte på hvordan det kommer fram til kranen i huset. I alle kommuner finner man dammer i betong som samler regnvann og renseanlegg som sikrer at vannet er rent før det kommer fram til oss. I hele rørledningsnettet finner

15. februar 2017|Kategorier: Samfunnsbygging|

Betong i veg og jernbane

Betong inngår i mange veg- og jernbaneanlegg og sikrer langvarige konstruksjoner med høy sikkerhet og lang levetid. Slike konstruksjoner er enten bygget plasstøpte med bruk av fabrikkbetong eller som prefabrikkerte elementer som monteres på anleggsstedet. En viktig egenskap med betong er at den er ubrennbar og trygger dermed personell i tilfelle

15. februar 2017|Kategorier: Samfunnsbygging|
Go to Top