Sirkularitet2022-03-13T19:05:39+01:00

Sirkularitet!

All betong kan gjenvinnes – og betongbygg kan ombrukes! 

Betongbygg er særdeles solide og kan ha svært lang levetid. En design som gir fleksibilitet for senere endring til ny bruk, er både lønnsomt og miljøvennlig. Dette kalles endringsdyktighet – det mest bærekraftige bygget er det man ikke trenger å rive!

Vi definerer tre prinsipper for gjenbruk eller ombruk:

  1. Et fleksibelt bygg hvor byggekjernen kan bestå selv om den skal fylle nye funksjoner
  2. Bygningselementer kan brukes om igjen i andre bygg
  3. Materialene kan gjenvinnes til nye materialer

Flere produsenter bruker i dag mindre mengder knust betong som råmateriale i ny betong. Da kan den knuste betongen erstatte naturstein og natursand. Det gir mindre ressursbruk og mindre materiale som deponeres. Knust betong kan også brukes til annen bruk, til erstatning for jomfruelige masser i bærelag og som annen byggegrunn.

Når betong produseres blir det også noe avfall – hovedsakelig som overskuddsbetong i retur fra byggeplassen. Dette blir i økende grad utnyttet som ressurs og går til produksjon av andre betongprodukter.

Sementproduksjonen har stor grad av sirkularitet, da den i mange år har brukt andre industrielle avfallsprodukter som både råmateriale og brennstoff til produksjonen.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Betongfabrikker med null avfall

Betongfokus søker bistand fra Betongklyngen i et prosjekt som har mål om null avfall fra produksjon av betong. I dette prosjektet er hovedoppgavene å redusere mengde restprodukter fra fabrikkenes resirkuleringsanlegg og finne bruksområder for disse restproduktene. På denne måten omgjøres et potensielt avfall til en ressurs som kan gjenbrukes. Fram

15. juni 2023|Kategorier: Medlemsinformasjon, Sirkularitet|

Knust betong som tilslag

Betongfokus deltok på workshopen «Knust betong som tilslag» på Lillestrøm 21-22. februar. På denne samlingen som var gjennomført av Norsk Betongforening og Betongklyngen, kom det opp mange interessante diskusjoner som vil være viktig for betongbransjens arbeid inn i sirkulærøkonomien. Det er vanskelig å være sirkulær alene og vi mener det er

20. mars 2023|Kategorier: Medlemsinformasjon, Sirkularitet|

Video fra møte om EPD-verktøyet for betong

17. november arrangerte vi nettmøte for lansering av ny EPD-generator høsten 2022. Video fra møtet kan du se her Den nye versjon av EPD-generator som følger ny standard EN 15804+A2 er allerede tilgjengelig hos LCA.no. De som har brukt EPD-verktøyet for fabrikkbetong har tidligere brukt kun modul A som inkluderer

20. november 2022|Kategorier: Medlemsinformasjon, Miljø og bærekraft, Sirkularitet|

Veileder for resirkuleringsanlegg

Betongfokus har på vegne av Norsk Fabrikkbetongforening utarbeidet et utkast til veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikker. Utkastet er basert på innholdet i Fabekos veiledning for vaskeanlegg fra 1998 men som i 2021 ble trukket tilbake grunnet behovet for oppdatering. Utkastet til veileder tar utgangspunkt i en fabrikk som produserer rundt

3. juni 2022|Kategorier: Medlemsinformasjon, Miljø og bærekraft, Sirkularitet|
Go to Top