Sirkularitet2022-03-13T19:05:39+01:00

Sirkularitet!

All betong kan gjenvinnes – og betongbygg kan ombrukes! 

Betongbygg er særdeles solide og kan ha svært lang levetid. En design som gir fleksibilitet for senere endring til ny bruk, er både lønnsomt og miljøvennlig. Dette kalles endringsdyktighet – det mest bærekraftige bygget er det man ikke trenger å rive!

Vi definerer tre prinsipper for gjenbruk eller ombruk:

  1. Et fleksibelt bygg hvor byggekjernen kan bestå selv om den skal fylle nye funksjoner
  2. Bygningselementer kan brukes om igjen i andre bygg
  3. Materialene kan gjenvinnes til nye materialer

Flere produsenter bruker i dag mindre mengder knust betong som råmateriale i ny betong. Da kan den knuste betongen erstatte naturstein og natursand. Det gir mindre ressursbruk og mindre materiale som deponeres. Knust betong kan også brukes til annen bruk, til erstatning for jomfruelige masser i bærelag og som annen byggegrunn.

Når betong produseres blir det også noe avfall – hovedsakelig som overskuddsbetong i retur fra byggeplassen. Dette blir i økende grad utnyttet som ressurs og går til produksjon av andre betongprodukter.

Sementproduksjonen har stor grad av sirkularitet, da den i mange år har brukt andre industrielle avfallsprodukter som både råmateriale og brennstoff til produksjonen.

Våre fokusområder:
Klima
Samfunnsbygger
Sirkularitet
Kortreist
Grenseløst

Veileder for resirkuleringsanlegg

Betongfokus har på vegne av Norsk Fabrikkbetongforening utarbeidet et utkast til veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikker. Utkastet er basert på innholdet i Fabekos veiledning for vaskeanlegg fra 1998 men som i 2021 ble trukket tilbake grunnet behovet for oppdatering. Utkastet til veileder tar utgangspunkt i en fabrikk som produserer rundt

3. juni 2022|Kategorier: Medlemsinformasjon, Miljø og bærekraft, Sirkularitet|

Null avfall på betongfabrikk

For å nå målet om full sirkularitet må vi jobbe sammen med hele verdikjeden. Det er svært sjelden at sirkularitet kan oppnås uten at både leverandører, kunder og andre industrier er med i arbeidet. For å oppnå målet om null avfall må gjenbruk av både restprodukter i betongproduksjonen og gjenvinning av

10. mars 2022|Kategorier: Sirkularitet|

Den nye generasjonen resirkuleringsanlegg

Vi har startet prosessen med utvikling av veileder for moderne vaske- og resirkuleringsanlegg for betongfabrikker. I nær dialog med medlemmene utvikler vi prinsipper for gjenbruk slik at vi møter de nye kravene som forventes å komme i ny forskrift. Det er viktig at de nye resirkuleringsanleggene er kostnadseffektive, tilpasset fabrikkenes produksjonsforhold

3. mars 2022|Kategorier: Medlemsinformasjon, Sirkularitet|

Endringsdyktige bygg

Fleksibilitet og endringsdyktighet er nøkkelord for å bygge bærekraftig. Når vi bygger skal vi dekke konkrete behov, men disse vil nesten helt sikkert endre seg med årene. Da er det viktig å ha et bygg som også dekker framtidens behov. Med betong kan du bygge effektivt med store spenn og få søyler,

16. mars 2021|Kategorier: Miljø og bærekraft, Sirkularitet|
Go to Top