Bilderettigheter

Bildene som ligger på www.betongfokus.no er enten Betongfokus sin eiendom eller bilder som Betongfokus gjengir med tillatelse fra rettighetshaver. Det er ikke lov til å kopiere og benytte disse bildene uten Betongfokus eller rettighetshavers tillatelse. Ta kontakt hvis det er ønske om å benytte noen av disse bildene.