Kontakt Betongfokus

Besøksadresse:

Dronning Mauds gate 15
0250 Oslo

Postadresse:

Betongfokus
Postboks 2312 Solli
0201 OSLO

Betongfokus på sosiale medier:

Jan Eldegard Hjelle
Jan Eldegard HjelleDaglig leder
Mob.: 911 79 109
Espen Kurås
Espen KuråsTeknisk sjef
Mob.: 416 25 592
Kirsti Skogseth
Kirsti SkogsethMedie- og inforformasjonsansvarlig
Mob.: 95 81 69 25