Medlemsinformasjon2023-11-20T13:23:45+01:00

Med betong inn i sirkulærøkonomien

Vi har mål om at betongprodusentene skal gjenbruke alle restprodukter og at ingen materialer skal sendes til deponi. For å nå dette målet også for betongslam, har vi sammen med Betongklyngen tatt initiativ til et tidsbegrenset prosjekt der målet er i perioden fram til mars 2024 å utarbeide en ‘Kunnskapsoppsummering’ til hjelp for bedriftene. Vi vil belyse hvordan betongslam kan gå til andre anvendelses- og gjenbruksområder og hvilke tekniske løsninger som må utvikles. Vi er glade for allerede å ha med oss flere av industribedriftene i betongbransjen, men

23. november 2023|

Læringsark for økt sikkerhet med pumping av betong

Vi har i mange år jobbet for økt sikkerhet med leveranser av betong til byggeplasser over hele landet. Et viktig element i forbedringsaktiviteten er å forhindre at potensielle hendelser ikke blir virkelige hendelser. Målet er også at lignende hendelser som er avdekket/skjedd ikke gjentar seg. I tillegg til å forbedre egne rutiner er det også viktig at man sprer informasjon som læring både internt i egen organisasjon, men ikke minst på tvers mellom bedriftene i bransjen. Fabekos pumpegruppe vil bidra med læringsark for økt sikkerhet og håper medlemsbedriftene

22. november 2023|

Send inn ditt forslag til årets Ferdigbetongfabrikk 2024

Vi vil gjerne hedre folka bak de beste betongfabrikkene og vil dele ut pris til Norges beste ferdigbetongfabrikk Utdeling av prisen er et samarbeid mellom Betongfokus, FABEKO, Betong Norge og bladet Byggeindustrien. Søknadsfrist: Forslag til fabrikker som kandidater til Årets Ferdigbetongfabrikk må sendes til Betongfokus ved jan@betongfokus.no innen 10. desember 2023 Vinneren vil motta et synlig bevis som ”Årets Ferdigbetongfabrikk” og selve prisen vil bli overlevert under Betongindustridagene på Gardermoen 26.-27. januar 2024 Se mer om øvrige priser som deles ut under Betongindustridagene Formalkrav: Medlemskap i

20. november 2023|

Måleprogram etter forurensningsforskriften

Husk at nyttårsaften er siste frist for måleprogram etter forurensningsforskriften. Vi minner om at alle betongfabrikker må utarbeide plan med måleprogram for hvordan de møter kravene i kapittel 33 i forurensningsforskriften. Miljødirektoratet har utarbeidet en egen veileder som miljøavdelingene hos Statsforvalteren nå bruker for oppfølgning av betongbedriftene. Denne veilederen ligger på nett: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/forurensning/industri/for-naringsliv/betongproduksjon/ Forskriftens vilkår gjelder i all hovedsak fra 1. januar 2023 for alle virksomheter som er omfattet av virkeområdet. Dette betyr at innen ett år etter fastsettelse (dvs innen 31.12.2023) skal virksomhetene ha fått på plass

18. oktober 2023|

Regionsmøte i Trondheim

Takk til deg som deltok på Regionsmøte i Trondheim 5. oktober, og en spesiell takk til alle foredragsholdere og ikke minst John Sunde som holdt et lærerikt og spennende foredrag om øl den 4. oktober. Det ble en innholdsrik dag for de mer enn 60 deltagerne. Vi fikk med oss mange gode innlegg, og du finner en del av presentasjonene her. Noen korte temaer fra noen av innleggene på formiddagen. Kristian Dahlberg Hauge fra Trondheim kommune presenterte hvordan de jobber med miljø og klimatiltak i kommunen. Sverre Smeplass

9. oktober 2023|

Markedsrapport fra Prognosesenteret oktober 2023

Vi har i begynnelsen av oktober 2023 mottatt ny markedsrapport fra Prognosesenteret. Igangsettingsprognosene for 2023 viser en sterk nedgang både for boligbygg (- 29%) og andre bygg (-17%) når sammenlignet med 2022. Den ventede veksten i forbruket av fabrikkbetong innen anlegg i 2024 er høyere enn veksten i anleggsinvesteringene. Årsaken er en økende andel betongintensive anlegg som bru og tunnel i prosjektene. Rapporten kan lastes ned i lenken nedenfor.

6. oktober 2023|
Go to Top