Medlemsinformasjon2023-03-08T16:18:24+01:00

Nå kommer kravene om bærekraftsrapportering

For å finansiere byggeprosjekter eller bedriftens investeringer i produksjonsanlegg, vil vi i tiden framover møte banker som krever at bedriftene har en rapport som viser hvordan vi arbeider med viktige bærekraftsforhold. Dette gjør bankene for å redusere sin egen risikoprofil, samtidig som de møter kravene i den nye såkalte taxonomien. Få med deg oppstartsmøtet som holdes på teams torsdag 24.august. Vi vil gjerne være med i prosessen når de spesielle forholdene som gjelder for betongprodusentene formuleres. Derfor starter vi nå arbeidet med en veileder for betongprodusentene. Betongklyngen CIC

17. august 2023|

Ecoproducts for Fabrikkbetong

Byggherrer krevere i dag ofte at betongen som skal leveres til BREEAM-prosjekter har en ECOProduct-deklarering. ECOProduct er et kriteriesett for å vurdere hvor miljøvennlig et bygningsprodukt er. Grønn Byggallianse eier metoden og den ble opprinnelig utviklet av Sintef og videreutviklet av Grønn Byggallianse. Søknad om ECOProduct sendes Norsk Byggtjeneste som utfører en vurdering basert på en EPD. Kriteriene for parametere og påvirkning er beskrevet i ECOProduct-metoden. I EPD-systemet er det satt faste grenser for hvor stor variasjon det kan være mellom ulike produkter for at de skal kunne

22. juni 2023|

Betongfabrikker med null avfall

Betongfokus søker bistand fra Betongklyngen i et prosjekt som har mål om null avfall fra produksjon av betong. I dette prosjektet er hovedoppgavene å redusere mengde restprodukter fra fabrikkenes resirkuleringsanlegg og finne bruksområder for disse restproduktene. På denne måten omgjøres et potensielt avfall til en ressurs som kan gjenbrukes. Fram til nå har en stor del av finstoffene fra resirkuleringsanleggene, såkalt betongslam, blitt sendt til avfallsmottak. Prosjektet vil spesielt arbeide for å utvikle teknikker og bruksområder som omgjør dette finstoffet til et produkt med ulike bruksområder. For å

15. juni 2023|

Solskinn over store maskiner

Nærmere 120 deltakere deltok på årets Betongpumpedag-konferanse lørdag 6. mai, og på den store og solfylte utendørs maskinutstillingen på Gardermoen. Betongpumpedagen er møtearena for denne delen av betongbransjen, som Betongfokus arrangerer på vegne av Fabekos pumpegruppe. Hovedtemaet på konferansen var innovasjon samt helse miljø og sikkerhet i bransjen og det var stort og positivt engasjement fra både ledere og pumpeoperatører. De tre sikkerhetsvideoene for betongpumping som er laget av Betongfokus, ble også vist til deltagerne. Videoene er ment å bli brukt av både betongprodusenter og pumpeselskaper til intern

16. mai 2023|

Sikkerhet ved betongpumping

Betongfokus produserer sikkerhetsvideoer for betongpumping. Det er en økende andel fabrikkbetong som plasseres i formene ved hjelp av store betongpumper og pumpemiksere. Dette er store og tunge maskiner som pumper med høyt trykk og som kan skape farlige situasjoner dersom bruker ikke følger strenge sikkerhetsprosedyrer. Fabeko har tidligere utgitt en rekke sikkerhetsveiledere og anbefalinger for betongprodusenter, pumpeoperatører og mottaker på byggeplassen. Pumpeselskapene har imidlertid etterlyst instruktive videoer som viser de viktigste sikkerhetstiltakene for brukeren av maskinen både før avreise, underveis til byggeplassen og ved rigging, pumping og nedrigging

4. mai 2023|

Fjoråret var tilfredsstillende men hva med 2023?

Prognosesenteret ga ut sine nye rapporter 15. mars og vi har nå i april fått markedsrapporten for fabrikkbetong med prognoser for de nærmeste årene. Statistikken for produsert volum fabrikkbetong viser en stigning på 7,6% fra 2021 til 2022 men vi ser nå at både boligbygging og igangsettelse av yrkesbygg er i bratt fall i 2023. Slik det ser ut nå vil anleggsmarkedet være den eneste sektoren som viser en liten vekst i år. Vi er spent på hvordan året vi er inne i blir for betongprodusentene. Vi har

14. april 2023|

Medlemsaktiviteter

Go to Top