Medlemsinformasjon2022-03-10T09:35:00+01:00

Bli bedre kjent med Betongklyngen 20. juni

Mandag 20. juni klokken 0900 inviterer Betongklyngen betongbedrifter til et møte for å presentere eksempler på praktiske innovasjonsprosjekter og det bedriftene får igjen for dette. På møtet vil de også presentere prosessen fram mot en Arena Pro for betongbransjen der dette kan utløse 60 millioner kroner til samarbeidsorienterte utviklingsprosjekter. Seminaret er kostnadsfritt og gjennomføres i samarbeid med Betong Norge og Betongfokus i Næringslivets Hus, Middelthunsgt 27, 0368 Oslo. Dersom du vil høre mer om dette, må du melde seg på senest 13. juni via lenken i dette programmet

3. juni 2022|

Veileder for resirkuleringsanlegg

Betongfokus har på vegne av Norsk Fabrikkbetongforening utarbeidet et utkast til veiledning for resirkuleringsanlegg på betongfabrikker. Utkastet er basert på innholdet i Fabekos veiledning for vaskeanlegg fra 1998 men som i 2021 ble trukket tilbake grunnet behovet for oppdatering. Utkastet til veileder tar utgangspunkt i en fabrikk som produserer rundt 30.000 m3 fabrikkbetong pr år og omhandler vannbehandling, gjenbruk av materialer og drift av resirkuleringsanlegget. Dokumentet er nå sendt på epost til medlemmer i Betongfokus. Vi har som mål at den kan bistå betongprodusentene i arbeidet med å

3. juni 2022|

Sikkerhet ved betongpumping

Betongfokus produserer instruktive videoer som skal øke sikkerhet ved betongpumping. Det er en økende andel fabrikkbetong som plasseres i formene ved hjelp av store betongpumper og pumpemiksere. Dette er store og tunge maskiner som pumper med høyt trykk og som kan skape farlige situasjoner dersom bruker ikke følger strenge sikkerhetsprosedyrer. Fabeko har tidligere utgitt en rekke sikkerhetsveiledere og anbefalinger for betongprodusenter, pumpeoperatører og mottaker på byggeplassen. Pumpeselskapene har imidlertid etterlyst instruktive videoer som viser de viktigste sikkerhetstiltakene for brukeren av maskinen både før avreise, underveis til byggeplassen og

25. mai 2022|

Nå kommer digitale produktmaler for betong

Vi har sammen med medlemmer i Norge og den europeiske fabrikkbetongorganisasjonen ERMCO, utviklet maler for hvordan digitale betongdata skal etableres og utveksles med byggeplassen. Fabeko startet opp dette arbeidet i 2020 og gjennomførte sammen med en faggruppe, nettmøter om temaet gjennom 2021. Øyvind Sæter fra Unicon har i hele perioden vært en ressursperson for hele betongbransjen. Fra 1. januar 2022 er Norsk Fabrikkbetongforening Fabeko medlem i den norske organisasjonen PDT-Norge som er en forvaltningsorganisasjon for digitale produktdatamaler i Norge. Utkastet til den felles europeiske datamalen for digitale betongdata er

10. mars 2022|

Den nye generasjonen resirkuleringsanlegg

Vi har startet prosessen med utvikling av veileder for moderne vaske- og resirkuleringsanlegg for betongfabrikker. I nær dialog med medlemmene utvikler vi prinsipper for gjenbruk slik at vi møter de nye kravene som forventes å komme i ny forskrift. Det er viktig at de nye resirkuleringsanleggene er kostnadseffektive, tilpasset fabrikkenes produksjonsforhold og støtter målet om null avfall og full resirkulering av materialer. Miljødirektoratet gjennomførte en høringsrunde for den nye forskriften om betongproduksjon høsten 2021 der de mottok i alt 13 høringsuttalelser fra både betongindustrien, kommuner og andre offentlige etater.

3. mars 2022|

Nye regler for kjøre- og hviletider på høring

Statens Vegvesen har sendt ut forslag til nye regler for kjøre- og hviletider for transport av fabrikkbetong. Betongfokus arrangerte et nettmøte for medlemmene tirsdag 18. januar klokken 0900 og ga svar innen fristen 14.februar. Nå venter vi på at de nye reglene skal bli innført. EU-Parlamentet vedtok i juli 2020 den nye mobilitetspakken som inneholder flere nye bestemmelser for vegtrafikken i Europa. Etter dette har Statens Vegvesen laget forslag til hvordan disse bestemmelsene skal implementeres i de norske reglene. Ett av forslagene er å unnta transport av fabrikkbetong fra

1. mars 2022|
Go to Top