Medlemsinformasjon2023-03-08T16:18:24+01:00

Knust betong som tilslag

Betongfokus deltok på workshopen «Knust betong som tilslag» på Lillestrøm 21-22. februar. På denne samlingen som var gjennomført av Norsk Betongforening og Betongklyngen, kom det opp mange interessante diskusjoner som vil være viktig for betongbransjens arbeid inn i sirkulærøkonomien. Det er vanskelig å være sirkulær alene og vi mener det er spesielt viktig at vi samler alle i verdikjeden for å avdekke både barrierer og muligheter for en bærekraftig håndtering av materialene.  Målet er øke gjenbruk av knust betong- enten i ubundet form eller som tilslag i ny betong.

20. mars 2023|

Ressursgruppe for betongpumping

Norsk Betongforening har etablert en ressursgruppe for å løse noen av de sammensatte problemstillingene som oppstår når nye betongtyper skal pumpes. Nye betonger kan noen ganger gi større utfordringer med høyere pumpetrykk og følgende fare for sikkerhet for personell. Oppgaven for ressursgruppen er å etablere status på dagens utfordringer og vurdere hvilke tiltak som må etableres. Det blir viktig å samarbeide med Fabekos Pumpegruppe da denne har arbeidet med temaet i flere år. Fra starten er det de følgende spesialistene som deltar i ressursgruppa: Sverre Smeplass – Skanska

17. mars 2023|

Regionsmøte i Bodø med en grønn tråd!

Takk til alle som deltok på Regionsmøte Nord i Bodø torsdag 2. mars! Denne gangen var vi nær 60 deltagere som er ny rekord for region nord. Vi fikk servert mange gode og interessante  innlegg, og det ble i tillegg et et sosialt og hyggelig bransjetreff!  En spesiell takk til alle foredragsholdere, og John Sunde fra Norcem som dro oss igjennom et spennende og lærerikt øl-kåseri på onsdag kveld. Det var en lun stemning i møtet selv om vinterstormen ulte på utsiden. Regionsmøtene er viktige arenaer for å

10. mars 2023|

Verktøy i arbeidet med bedriftenes miljøforhold

I forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) ble det 20. desember vedtatt et nytt kapittel 33 om betongproduksjon. Forskriften ble publisert 27. desember og Betongfokus arrangerte nettmøte om forskriften tirsdag 31. januar. Det kan være krevende for bedrifter å holde oversikten med nye forskrifter og standarder som innføres. Vi har derfor samlet presentasjoner og veiledninger som vi håper kan være til hjelp. Opptak fra nettmøtet 31. januar finner du nederst på siden. Presentasjonen på møtet 31. januar og huskeliste for samsvarsforpliktelser i betongbedrift kan du laste ned under:

31. januar 2023|

Farefulle betongtobber

Våre medlemmer opplever at det oppstår uheldige og farlige situasjoner ved levering av betong i tobb. Det er situasjoner der betongsjåfør eller andre er i fare for å komme i klem mellom bil og tobb. Ofte er tobben så høy at bilene må heves med støttebein eller kjøres opp på rampe for å nå opp i tobben. Dette medfører at sjåfør har vanskeligheter med å se nivået på betongen i tobben og må klatre på provisoriske innretninger. Det er også tilfeller der sjåføren ikke kommer seg fort nok

25. januar 2023|

Ny og gammel EPD

Det er tidligere sendt ut informasjon om at det fra desember er obligatorisk å benytte ny standard EN15804+A2 ved utarbeidelse av EPD. Vi arrangerte nettmøte om dette 17. november 2022 og video fra møtet kan du se her Hva betyr overgangen til ny standard? når du nå skal utarbeide EPD må du bruke den nye versjonen av EPD-verktøyet hos LCA.no. Fabeko-medlemmene har brukerlisens til programvaren de eksisterende/gamle EPDer som du har utarbeidet er fremdeles tilgjengelig i EPD-verktøyet. Vi anbefaler ikke at du sletter disse EPDene inntil nye er utarbeidet de

25. januar 2023|

Medlemsaktiviteter

Go to Top