Inspirasjon og fakta om betong

Det er mange meninger om betong ute i samfunnet, og ikke alle er basert på fakta. Betongfokus vil jobbe med å spre fakta om betong, ikke minst knyttet til miljø og klima, slik at politiske beslutninger fattes på et faktabasert grunnlag.

Betongfokus skal inspirere til bruk av gode løsninger i betong, enten det handler om miljø og klima, om arkitektur og estetikk, eller på teknikk og teknologi.

Vi jobber med fem fokusområder for betong som vi mener er viktigst: Klima, sirkularitet, kortreist, grenseløs og samfunnsbygger

Hva er Betongfokus?

Betongfokus er etablert 1. januar 2022 som sammenslåing av- og videreføring av arbeidet i bransjeforeningene Byggutengrenser og Fabeko – Servicekontoret. Vi er nå fire kollegaer som sammen med resten av betongbransjen jobber for å inspirere og informere om betong.

Vi yter tjenester for medlemmene som er produsenter av fabrikkbetong i Norge og alle andre som ønsker å bidra i arbeidet med å fremme gode løsninger med bruk av betong. Fra starten er vi rundt 230 medlemmer.

I tillegg til dette yter vi administrative tjenester for rundt 75 bedrifter i Fabekos pumpegruppe. Dette er selskaper som leverer betong med mobile betongpumper fra betongbil ut til entreprenørene på byggeplassen.

Utsikten Gaularfjell

Styre i Betongfokus

På ordinært årsmøte i Betongfokus 16. mars 2022 ble følgende styremedlemmer valgt:

  • Tore Mosand – Nordland Betong AS (styreleder)
  • Susanne Naevermo-Sand – Celsa Nordic AS (nestleder)
  • Lars Haagen Børrud – Skedsmo Betong AS
  • Otto Poulsen – NorBetong AS
  • Eric Staurset – Unicon AS
  • John Sunde  – Norcem AS
  • Snorre Solvang – Norconsult AS

Med den sammenslåtte organisasjonen og medlemsmassen fra Fabeko og Byggutengrenser er Betongfokus en medlemsforening som representerer hele verdikjeden til betong, fra råvareproduksjon av pukk, grus og sement, til betongproduksjon og -transport, armering og tilsetningsstoffer, og entreprenører. På vegne av våre medlemmer skal vi jobbe for å ivareta rammebetingelser som sikrer rettferdig konkurranse med andre materialer.

Grenlandsbrua