Bakkehaugen kirke av Erling Viksjø, er et hovedverk innen moderne, norsk kirkearkitektur. Kirken ligger på Tåsen i Oslo med vid utsikt over by og fjord.  Bakkehaugen kirke ble tildelt arkitekturprisen Betongtavlen i 1961, det første året prisen ble utdelt.

Bakkehaugen kirke er en langkirke fra 1959, som er utført i naturbetong. En interessant konstruksjon og et annerledes kirkerom der utsmykningen inngår som en integrert del av arkitekturen. Dette er typisk for Viksjøs andre ikoniske bygninger (som f. eks. Hydro-bygget og Y-blokken). Kirken er fredningsverdig.

Kirken har naustform. Den har en frittstående støpul (klokketårn), og anlegget rommer også kontorer og menighetssal. Det ble utvidet noe i 1994, og kirken fikk nytt kobbertak i 1999.

Kirketomten tilhørte Bakkehaugen gård og ble testamentert til formålet i 1936, og to år senere ble det utlyst en arkitektkonkurranse om å tegne kirken. Konkurransen ble vunnet i 1940 av den funksjonalistiske arkitekten Ove Bang. Andre verdenskrig gjorde at byggingen gikk tregt, og det viste seg etter Bangs død i 1942 at den ble for dyr å bygge. I 1958 ble byggingen av kirken gjenopptatt etter Erling Viksjøs modifiseringer av Bangs tegninger. Kirken, ble innviet 20. desember 1959. Utsmykningen ble utført av Kai Fjell og Carl Nesjar

Arkitekt(er): Ove Bang/Erling Viksjø

Utsmykning:  Kai Fjell og Carl Nesjar

Bakkehaugen Kirke i Arkitektur N

Bakkehaugen Kirke – Norsk Kirker

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Ove Bang/Erling Viksjø

Fotograf:

Kirsti Skogseth

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.