Bjørvikatunnelen i Oslo havn kobler sammen Festningstunnelen og Ekebergtunnelen.

Tunnelen er 1100 m lang og består av senketunnelen i sjøen og betongtunnleler med ramper på landsidene, Havnelageret og Sørenga. Sammen med Svartdalstunnelen danner dette tunnelsystemet Operatunnelen.

  • Sted: Oslo
  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Rådgivende ingeniør:Dr. ing. A. Aas-Jakobsen AS
  • Entreprenører:
    • Sjødelen: AF Bjørvikatunnelen (Skanska Norge AS, Volker Stevin BV, BAM Civiel BV)
    • Havnelageret: NCC AS
    • Sørenga: AF Gruppen Norge AS

Bjørvikatunnelen ble tildelt Betongtavlen i 2011 for utvikling og fremragede bruk av betong i et stort, komplisert og utfordrende anleggsprosjekt hvor konstruksjonens funksjonskrav har stilt helt spesielle krav til betongens egenskaper. Les mer om Betongtavlen her

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.