I ly av det smekre betongtaket kan du gå på do – med panoramautsikt over havet, og godt skjult bak enveisspeil!

Torsdag 7. juni 2018 åpnet Statens vegvesen den nye attraksjonen Bukkekjerka, langs Nasjonal turistveg Andøya.

Rett sør for Børvågen langs Nasjonal turistveg Andøya ligger fjellformasjonen Bohkegeargi; et fredet samisk kulturminne der naturen har bygd både alter og prekestol. De siste 50-60 årene er det her blitt holdt en årlig friluftsgudstjeneste som trekker folk fra hele distriktet. I førkristen tro var plassen et hellig sted, der samer ofret til gudene, noe offerhula på sjøsiden vitner om.

Anlegget består av ulike elementer som ligger spredt i landskapet: Parkering og servicefunksjoner, en bålplass i fjæra, en frittstående sittebenk, rasteområder, stier, og en klopp som viser vei ut mot fyrene. Elementenes introduksjon i landskapet skal være med på å avdekke stedets iboende kvaliteter.
Det gjennomgående formspråket for arkitekturen er brettede betongflak, med inspirasjon fra de taggete, stedlige fjellformasjonene. Variasjon innenfor samme materialitet oppstår med utspring i ulike funksjoner, og ikke minst i deres møte ulike landskapssituasjoner.

Sevicebygget med toaletter har enveisspeil så besøkeren usjenert kan nyte utsikten over storhavet til tinderekken i nord. Fra utsiden reflekterer vinduene det storslåtte landskapet. Bygget består ellers av polert, syrefast stål som speiler omgivelsene. Lengst syd er et rasteområde på vigslet grunn. Denne delen av anlegget er tenkt å inngå i årlige utendørs gudstjenester på øya, og er ellers et godt sted å studere områdets særegne geologiske fjellformasjoner.

  • Byggherre: Statens vegvesen
  • Arkitekt: Morfeus arkitekter
  • Prosjekterende rådgiver: Dr. Techn. Kristoffer Apeland AS
  • Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS
  • Betongleverandør:  Vesterålsbetong AS

Bukkekjerka ble tildelt Betongtavlen 2018.

Kilde: Nasjonale turistveger

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Arkitekt(er):

Morfeus arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.