Domus Juridica er et moderne universitetsbygg med en usedvanlig teglfasade som bidrar sterkt til å fremheve jusstudentenes nye hovedsete i Oslo. Det er lagt vekt på at volumer, dimensjoner og ikke minst materialbruken skal ha en samhørighet til de historiske og vernede byggene til Kulturhistorisk museum og det tidligere Nasjonalgalleriet. Det ble jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl.

Søylene er en nyfortolkning av det klassiske søylemotivet man kjenner til fra historiske universitetsbygg. De gir bygget et karakteristisk uttrykk, samtidig som de markerer inngangen til bygget. Bak søylene åpner passasjen seg innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium, som sammen med den røde teglen viser et slektskap til universitetsbygningene på Blindern.

Søylene er designet med spesialformete teglstein. Disse store søylene lener seg først litt utover, før de skifter retning og heller innover igjen mot toppen. Knekkpunktet er gitt forskjellige høyder på hver søyle, og her snur også retningen på teglsteinen. Dette grepet bringer et vakkert skyggespill i selve søylene, og gir hele bygningen en tredimensjonal effekt når du går forbi det i Kristian Augusts gate. Fasaden er murt med en rød mørtel, som forsterker helheten.

Atriet er hjertet i Domus Juridica, og fungerer som en uformell møteplass for besøkende, studenter og ansatte. Atriet bringer dagslys inn til midten av bygget og gir et tydelig referansepunkt for orientering. Trappen og glassflatene mellom rommene skaper visuell kontakt, godt dagslys og en god forståelse av lærestedets aktiviteter.

Byggets interiør preges av lyse og varige materialer, med terrazzogulv og spilehimling i ask. (Kilde: Mad arkitekter)

Adresse: Kristian Augusts gate 15-17, Oslo
Byggherre: Entra
Arkitekt: Mad arkitekter
Kunstnere: Steinar Haga Christensen, Lotte Konow Lund, Tirill Hasselknippe og Marianne Heier
RIB: Djerving (RIB), Multiconsult (RIBMur)
Entreprenører: Veidekke (totalentreprenør), Fjeldheim & Knutsen
Leverandører:  Tegl: Wienerberger, Mørtel: Weber, Terrazzo: Ellingard/Respo
Ferdigstilt: 2020
Areal:21000 m²

Materialer: Teglstein Patrimonia Opus Terca er murt med rød mørtel FM1144.
Patrimonia Opus Terca i spesialformat utviklet til Domus Juridica, er brukt i front på søyler og pilastre og hjørner i passasje.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

MAD arkitekter

Fotograf:

MAD arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.