Den flotte eneboligen ligger på nedsiden av høydedraget mellom Engervannet i nordvest og Sandviksbukta i sørøst med har fantastisk utsikt mot Kalvøya og Oslo. Det har vært stor bevissthet om kvaliteten på de eksponert betongoverflatene og utførelsen har svært høy presisjon.

Betongen er brukt i en sammenheng med eik, glass og panelte yttervegger som framhever betongen og får den til å framstå raffinert og lun på samme tid.

Det at det er innstøpt belysning rett i betongvegger og i søyler gir boligen et særskilt preg og fremhever betongen ytterligere. Basen, plattformen, bakveggen mot fjellet og husets uteområder i tilknytning til
oppholdsrommene oppe er utført i betong. Betongen preger boligen og gir den en solid, tidløs karakter og samspillet mellom materialene fremhever betongens iboende kvaliteter. Betong er benyttet der det er naturlig med tanke på det konstruktive og i forbindelse med naturgitte forhold. De store søyleskivene i nederste etasje er romdannende, den ene er utformet som skillevegg mellom adkomstrom og gjesterom, noe som også bidrar til å gi gjesterommet en særskilt karakter.
Den utkragede plattformen er støpt mot skråforskaling i to retninger og var en krevende øvelse for entreprenøren. Entreprenøren viste stort engasjement og skurte selv veggene med kost og vann etter at bordforskalingen var fjernet.

Sted: Gamle Drammensvei 197, Sandvika, Bærum, Norge
Oppdragsgiver: Privat
Arkitekt: MORFEUS arkitekter
Landskapsarkitekt: Jensen og Skodvin arkitekter/MORFEUS arkitekter
Ingeniør: Aas Jacobsen/ Siv.ing. Idar Kirkhorn
Areal: 220 m2 BRA
Hovedentreprenør: AM Entreprenør

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.