Erkebispegården i Trondheim ble tildelt Murverksprisen i 1997 og prisen Årets museum i 1998.

Sør- og østfløyen til Erkebispegården brant til grunnen i 1983 og gjenoppbyggingen ble ferdigstilt I 1996.

Skisseprosjekt ble utført i 1994, i det de arkeologiske utgravninger på tomten var i ferd med å avsluttes. Avdekning av eldre borgmurer og verkstedskonstruksjoner som skulle bevares in situ definerte nye forutsetninger for prosjektet. Det rike gjenstandsmaterialet som ble funnet under utgravningene, sammen med det som fortsatt fantes av Domkirkens middelalderskulptursamling, ble innholdet i det nye museet.

Museet ble offisielt åpnet til Trondheim by ́s 1000-års jubileum i juni 1997.

Sted: Trondheim
Byggeår: 1996
Bruttoareal: 3700 m²

Bygget ble gjennomført som byggherrestyrte entrepriser, byggeleder Karl Knudsen AS v/Kjell Håvard Nilsen. Les mer om gjenoppbyggingen her.

Bygget er omtalt i Boka Norsk Murarkitektur.

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Eggen Arkitekter

Fotograf:

Thomas Bo jensen

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.