Farris bru er blitt et landemerke for Larvik med sitt V-formede betongtårn som rager 70 meter høyt. Brua er den eneste skråstagbrua i Norge med buet veibane, og det er lagt vekt på gode siktlinjer og utsyn fra brua, spesielt mot vannet. Det er en helhetlig utforming av alle bruas elementer som tårn, pilarer, brubane, stagfester, landkar, rekkverk osv. Hovedelementene er utført i betong og har meget kompleks geometri.

  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Arkitekt: L2 Arkitekter
  • Byggteknisk rådgiver: Rambøll Norge
  • Entreprenør: Joint Venture Farrisbru (PNC og Implenia)
  • Betongleverandør: NorBetong

Farris bru var en av fem finalister til Betongtavlen 2019.

Farris Bru – Finalist til Betongtavlen 2019

Farris Bru – Finalist til Betongtavlen 2019

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Arkitekt(er):

L2 arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.