Siviliarkitekt Espen Surnevik har tegnet denne flotte fritidsboligen som ligger på Rennesøy i Ryfylke, en halv times kjøretur fra Stavanger. Prosjektet er skapt rundt det å være alene og andre ganger med besøkende over lengre tid.

Tomten karakteriseres av gamle sedimentære bergarter i horisontale formasjoner. Fjellformasjonene gav føringer og idé til anleggets geometriske rominndeling og
bæresystem.

Boligen ligger på en hylle i en bratt sydvendt fjellside, 107 meter over Mastrafjorden i Ryfylke.

Oppdragsgiveren hadde to forutsetninger: Tomten hadde en karakteristisk fjellvegg i bakkant, med fine geologiske avtegninger som det var ønskelig å få inn i prosjektet. Den andre forutsetningen var at bygget skulle gi en fleksibilitet, det skulle være mulig både å være mange sammen og å kunne trekke seg tilbake.  Hovedinngangen ligger der hvor fjellveggen leder alle inn, og hvor man ser rett inn i peisilden og videre ut i havet når man kom på besøk

Arkitekt: Sivilarkitekt MNAL Espen Surnevik

Entreprenør: HøieUeland AS, prosjektleder Joakim Stangeland

  • murarbeider: Murmester Tollef Carlsen AS
  • betongarbeider: Geir Stangeland AS v/ Eyvind Mayhack

Leverandører:

  • betong: Sandnes & Jærbetong
  • tegl: Petersen tegl levert av Modenamur
  • mørtel: Forsand Sandkompani
  • fliser: ModenaFerdigstilt: sommeren 2017

Tegl: Petersen Tegl – Tegltype K96

Konstruksjon: Betongfundamenter.  Aksebærende teglskiver. Stålsøyler. Ikke-bærende innervegger i tre. Plasstøpte dekker.

Materialer: Petersen tegl, type Kolumba. Fliser: Bizzasa

Kilde: mur+betong

Bygget ble presentert i mur+betong nr 4/2017

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Espen Surnevik

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.