Forsvarets ledelsesbygg ble tildelt Murverksprisen 2011 for et fremragen­de bygningsanlegg med høy arkitektonisk verdi. Anlegget er et viktig eksempel på innovativ bruk av tegl i en kompleks situasjon i tilknytning til antikvarisk bygningsmasse som både inspirerer og ansporer.

Ledelsesbygget er et verdig bygningsanlegg som speiler vår tid og gir de eldre bygningene en ny referanseramme. På en overbevisende måte er historisk og verneverdig bygningsmasse knyttet an til et moderne og funksjonelt kontorbygg.

  • Sted: Oslo
  • Byggeår: 2006
  • Byggherre: Forsvarsbygg
  • Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS Arkitekter MNAL
  • Rådgivende ingeniør: Rambøll Norge AS
  • Murarbeider: Muravdelingen til Veidekke Entreprenør as

Veggtype: ½-steins teglforblending
Stein/blokk: Mørk rødbrun klinker Petersen Tegl D58 med koksgrå fuge
Forband: Løperforband med ½-steins sprang
Prinsipp for muring: Presise fuger lett inntrukket

Murverksprisen 2011:

Presentasjon i bladet mur+betong 4/2006

 

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Stikkord:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.