Utrykket og kirkens design er relatert til landskapet langs kysten i den sørlige delen av Norge.
Bygget ligger 25 km sør for Stavanger og er plassert inn i terrenget med grønt tak som har en skråning i to retninger. Man entrer kirken på en aksial sti, gjennom det høye tårnet og ender opp ved alteret og dets 12 meter høye altertavle.

Utformingen av interiøret er også inspirert av landskapet. Trapper, benker og gulv har en sammenhengende struktur. Publikum, presten og koret er i samme høydenivå og dermed slettes skillet mellom aktive og passive. Trapper fører oss ned i døpefontenen/bassenget. Taket i tre ligger som en bølge av skyer på himmelen. Kirken har plass til 630 mennesker og er den første kirken i Norge som er universelt utformet. Kirken fikk Tilgjengelighetsprisen i 2009. (Kilde Link Signatur AS)
Sted: Klepp
Arkitekt: LINK signatur AS – René de Groot (prosjektleder), Erik Thesen, Bernard Galetto
Byggeår: 2008

Adresse: Orstadbakken 33, 4353 Klepp Stasjon
Byggherre: Klepp kyrkjelege fellesråd
RIB: Rambøll
Entreprenør: Kruse Smith AS (betong-, stål- og tekkearb.)
Leverandør: Jærbetong AS (betong)
Konstruksjon: Bæresystemet i plasstøpt, selvkomprimerende betong og stål.
Overflater: Betongen er pusset og hvitmalt
Murarbeid: Murmester Heskje AS

Maxit designgulv. Dåpsbassenget og døpefonten er også i betong, og korset i klokketårnet består av en stålsøyle og et betongdekke.

Se prosjektet hos Link Signatur AS

LINK signatur AS

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.