Det røde betonghuset på Lillehammer er basert på et repetitivt byggesett av bærende betongelementer. Planløsningen og innerveggene er uavhengig av bærekonstruksjonen, og gir et hus som enkelt kan tilpasses endrede behov eller ny bruk. En rasjonell konstruksjonsmetode muliggjorde stor egeninnsats fra beboerne og dermed svært lave byggekostnader.

En enkel og rasjonell utforming og robuste materialer legger til rette for at huset kan bli stående i lang tid.

Betongkonstruksjonen er en repetitiv og rasjonell konstruksjon som beboerne selv har fylt med innhold. Etter at den bærende konstruksjonen var ferdig har beboerne selv satt opp innervegger og gjort store deler av det øvrige arbeidet med ferdigstilling av huset. Systemet sørger for klimaskall og bæring. Dette muliggjør en stor selvbyggerinnsats uten at beboerne trenger å utføre de mest kompliserte og ansvarsbelagte oppgavene. Innervegger kan på sikt flyttes eller fjernes. Huset kan tilpasses fremtidige beboere og endrede behov.

  • Arkitekt: Sanden+Hodnekvam v/ John Sanden og Ingvild Hodnekvam
  • Entreprenør: grunnarbeider: Kjell-Arne Schjørn AS
  • Leverandører: betongelementer: Luster Betong
  • Ferdigstilt: 2020

Prosjektet ble presenterti mur+betong 3/2020

Generasjonsbolig i rød betong

Konstruksjon: Betongelementer i yttervegg og rundt trappesjakt bærer hulldekkene.

Overflater: Elementene består av 200 mm isolert betong, cellcrete, med et yttersjikt av 50 mm gjennomfarget vanlig betong tilsatt jernoksid som gir den karakteristiske rødfargen. Inne er veggene kledd med kvistfri furu. Gulv i slipt avrettingsmasse. Himling er dels eksponerte hulldekker, dels kvistfri furu. Plassbygd møblering i kryssfiner av furu.

 

 

 

 

 

Kilde: mur+betong 3/2020

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.