Grenlandsbroen er Norges høyeste skråstagbro med en tårnhøyde på 166 meter.

Det er bare ett tårn og et hovedspenn på 305 meter. Høyde på brotårnet er 168 meter. Totallengden på broen er 608 meter, og seilingshøyden er 50 meter. Skråstagene er oppdelt i 21 kabelpar, med lengde fra 84 til 287 meter. Totalt har broen 7 spenn.

Broen krysser Frierfjorden, mellom kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark.

Broen er prosjektert og designet av Lund+Slaatto arkitekter i samarbeid med Lunde & Løvseth Arkitekter og Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Grenlandsbrua ble tildelt Betongtavlen i 1996.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Fotograf:

Byggutengrenser

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.