Grenlandsbroen er Norges høyeste skråstagbro med en tårnhøyde på 166 meter.

Det er bare ett tårn og et hovedspenn på 305 meter. Høyde på brotårnet er 168 meter. Totallengden på broen er 608 meter, og seilingshøyden er 50 meter. Skråstagene er oppdelt i 21 kabelpar, med lengde fra 84 til 287 meter. Totalt har broen 7 spenn.

Broen krysser Frierfjorden, mellom kommunene Porsgrunn og Bamble i Telemark.

  • Byggherre: Statens Vegvesen Telemark
  • Entreprenør: SelmerASA – ExconAS
  • Teknisk rådgivning og prosjektering: Vegdirektorates Bruavdeling, Vegkontoret i Telemark, Dr.Ing.A .Aas-Jakobsen A/ S
  • Utførende arkitekter: Lund& Slaatto AS, Lunde& Løvseth AS – Hindhamar Sundt Thomassen A/S

Grenlandsbrua ble tildelt Betongtavlen i 1996.

Utdrag fra Juryens begrunnelse:

Grenlandsbrua oppleves som en elegant konstruksjon , presist satt inn i landskapet . Som byggverk uttrykker broen betongens konstruktive og formale egenskaper på en utmerket måte. Det høye brotårnet er fint satt inn mot den steile skråningen på østsiden av fjorden . Bærekablenes lette, men kraftfulle trekantform møter den slanke viadukten fra landskapet på vestsiden. På denne måten har broen en fin balanse både som byggverk og komposisjon i landskapet. De enkelte elementene er elegant utformet og detaljert. Brotårnet fremstår som en slank H-formet høy betongramme. Brobanen er utført som en lukket stålkasse med dekke i betong. I det lange hovedspennet nyttes lettbetong i dekket for å spare vekt. Betongskivene som omgir landfestet for bærekablene er presist skåret inn i den knudrete fjellskrenten. Den nye Grenlandsbrua og den gamle Brevikbroen fremstår samlet og hver for seg som elegante elementer i landskapsrommet over Frieifjorden, og gir oss samtidig et bilde av utviklingen innenfor moderne brokonstruksjon i betong.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Fotograf:

Byggutengrenser

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.