Gulli Bru er i all sin enkelhet massiv i sin konstruksjon og myk i sin form og et svært godt eksempel på at noe så vanlig som en europaveibru kan løftes til ingeniør- og byggekunst av ypperste klasse.

Statens Vegvesen har her vist at et veiprosjekt ikke bare trenger å være et turistveiprosjekt for å vekke positiv oppmerksomhet. Gulli bru er et utmerket forbildeprosjekt for kommende bruprosjekter i denne kategorien både når det gjelder utforming, utførelse og gjennomføring.

Gulli bru er svært elegant og glir helt naturlig inn i landskapet. Når man kjører over føles det som å fly over elva, men det er først fra prammens perspektiv at de nydelige linjene og formene virkelig åpenbarer seg. Dimensjonene på broens deler er store, men den oppleves likevel som svært enkel og lett. Alle konstruksjoner er i betong. Søylene er runde og står parvis uti elva. Søylefundamentene er plassert under vann. Dette gjør at søylene ser ut som de vokser direkte opp av vannet, et enkelt og virkningsfullt grep.

Brua er bygget etter lanseringsmetoden, og det er første gang denne metoden er benyttet i større omfang i Norge. Lansering som byggemetode ble valgt av Skanska som hovedentreprenør fordi den var kostnadseffektiv og tidsbesparende i forhold til tradisjonell metode med selvbærende, flyttbart forskalingssystem.

Byggherre: Statens vegvesen
Rådgiver byggeteknikk: Aas-Jakobsen AS
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Rådgiver lansering og temporære konstruksjoner: Stähler + Knoppik GmbH

Gulli Bru ble tildelt Betongtavlen 2015. Les mer om Betongtavlen her.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.