I Hålogaland Teater er det benyttet bare ett fasademateriale, en mørk engobert nederlandsk teglstein. Den ensartede overflaten forsterker bygningens hele form og monolittiske uttrykk.

Hålogaland Teater er lokalisert sør for Tromsø sentrum, i et område preget av småindustri, boliger og frittstående institusjons/kontorbygg. Teaterets grunnplan har en klar tredeling med publikumsarealer mot nord, sal- og sceneområder i midten, verksteder, garderober og studioer mot sør. Ut av det enkle skjemaet oppstår et karakteristisk formuttrykk, der funksjonene synliggjør seg i volumet. De utkragede bygningsdelene romliggjør også forholdet mellom bygningskroppen og teaterplassen samt strandpromenaden mellom bygningen og sjøen. Husets ytre karakter av lukkethet gir et førsteinntrykk av et mørkt, innadvendt hus. Dette står imidlertid i kontrast til opplevelsen av bygningen innvendig, der rommene gjennomgående oppleves som lyse.

Adresse: Teaterplassen 1, Tromsø

Byggherre: Statsbygg

Arkitekt: Vulkan Arkitekter as, Oslo

Landskapsarkitekt:  Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS

RIB: Asplan Viak AS, Tromsø

Entreprenør bygg: Bjørn Bygg AS, Tromsø

Murmester: Mur & Flis AS, Tromsø

Leverandør tegl: BMC, Tønsberg

Produsent tegl: Daas Baksteen, Nederland

Byggeår: 2003–2005

Bygget ble presentert i boka Norsk Murarkitektur

Konstruksjon: Bygningen er fundamentert med stålkjernepeler på sprengsteinsfylling.

Gulv er en blanding av gulv på grunn og frittbærende dekker. Bærekonstruksjon er bjelker, veggskiver, søyler og dekker i plasstøpt betong. Enkelte dekker er prefabrikkerte hulldekkeelementer av betong.

Tak over saler bæres av gitterdragere i stål, opplagt på veggskiver. Værhud er teglforblending på bindingsverk og bærekonstruk-sjoner.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Vulkan Arkitekter as

Fotograf:

Elmer Lahne

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.