Hamar har fått en ny praktfull storstue med en stor konsertsal, kinosaler, bibliotek og fantastiske øvingsfasiliteter for musikk, dans og teater. Det er brukt mye betong i bygningen og denne er godt eksponert uten å være dominerende.

Bygningen er stor og enkel og danner med sine markante glassflater en tydelig fond mot Stortorget i Hamar. Det er en klar hovedkonstruksjon av store betongrammer som går gjennom hele den store regulære bygningen. Det er i tillegg markante betongvegger og opphengte og utkragede kinosaler i betong. Det er brukt mye betong i bygningen og denne er godt eksponert uten å være dominerende. Den eksponerte betongen i vegger og konstruksjoner har en røff karakter og er støpt i et ordinært forskalingssystem. Det er en fin balanse mellom bruk av røff betong og sobert tre. De doble skilleveggene mellom øvingssalene er utført som høye, lange og smale skap i bjørk. De fungerer både som lydskiller og oppbevaring for stoler og instrumenter. Her er planløsningen enkel og rommene perfekt integrert i hverandre. På det utvendige dekket i gjennomgangen som deler den store bygningen i to er det lagt betongheller som kunstnerisk utsmykning. De er støpt i et presist og elegant mønster i mørk og lys betong. Figurene i mønsteret er inspirert av Hamars landbrukshistorie med gulrøtter, flasker og traktorer.

  • Tiltakshaver: Hamar kommune
  • Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten AS i samarbeid med Arkitektkontoret Anderssen + Fremming AS
  • Kunst: Gunilla Klingberg (betongheller i inngangsparti)
  • RIB: Norconsult
  • Entreprenør: Martin M. Bakken
  • Prosjektledelse: STEMA rådgivning
  • Byggeledelse: Plan 1 (tidl. Sjåtil & Fornæss AS)
  • Fabrikkbetong: Betong øst, avd. Hamar
  • Hulldekker: Spenncon, trapper: NorElement

Hedrende omtale ble gitt til  Hamar kulturhus under Betongtavlen 2014

 Les mer her:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.