Strandgata på Hamar er en gate som ivaretar trafikksikkerhet og integrerte handel, byliv og parkliv på best mulig måte.

Kollektivtrafikk og myke trafikanter er prioritet i  den «nye Strandgata» og trafikksikkerhet er gitt stort fokus. Hele gata er i 30-sone og fotgjengere har fått ekstra bredt fortau. Her har Asak Miljøstein levert 1650m2 med Gangbaneheller i spesialfarge – sammen med granitt og lederlinjer i Furnes støpejern.

18. juni fikk Hamar kommune tildelt Statens bymiljøprisen for 2013.

Kilde: Asak Miljøstein

Prosjektdetaljer

Kategorier:

Arkitekt(er):

Asak Miljøstein

Fotograf:

Asak Miljøstein

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.