Hardangerbrua er bygget som en tofelts hengebru med gang- og sykkelsti. Med et hovedspenn på 13.10 meter og en samlet lengde på 1.380 meter er den Norges lengste og verdens åttende lengste hengebru.

Hardangerbrua går mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang. Den er totalt 1,380 meter. Hovedspennet er 1.310 meter. Sidespennene er 25 meter på Vallavik-siden og 40 meter på Bu-siden. Brutårnene er 201,5 meter høye. Seilingshøyden er 55 meter høy. Brua er prosjektert av bruseksjonen i Statens vegvesen i samarbeid med Norconsult.
Prosjektet er en del av Hardangerbrua og omkringliggende veier og tunneler der Veidekke har levert alle betongarbeider. Les mer på veidekke.no

Brutårnene er tegnet av Forum Arkitekter AS og ført opp av Veidekke Entreprenør.

Hvert brutårn består av to søyler forbundet med tre tverrbjelker (rigler). Tårnene står på hvert sitt fundament av 900 kubikkmeter B 35 lavvarmebetong. Det er brukt 13.000 kubikkmeter betong i brutårnene, 3.600 kubikkmeter i fundamentene og 5.800 kubikkmeter i portalene. Total mengde armering er 3.800 tonn. Under byggearbeidene har 50,000 kvadratmeter vært forskalt.

Sted: Ullensvang kommune
Byggeår: 2013
Prosjekt- og byggeledelse: Statens vegvesen Prosjektavdelingen
Prosjektering bru: Bruseksjonen i Vegdirektoratet og Norconsult
Prosjektering av tilførselsveier og tunneler: Statens vegvesen Region vest

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Arkitekt(er):

Forum arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.