Man skjønner fort hva Haughuset er laget av. Gulvet er i betong, taket som også blir til vegg er i betong, resten er glass. Det viser en enkel materialbruk men atmosfæren er likevel lun og vennlig. Buen er støpt mot bordforskaling som skaper et ekte og naturlig uttrykk i de eksponerte betongoverflatene. Ingenting er tilslørt, betongen er som den er.

Senstad er et lite gårdsbruk fra slutten av 1800-tallet på Kapp, Østre Toten. Bygningen i betong er oppført som en kårbolig på gården. Ved bygging av den nye boligen har det vært et mål å bevare den historiske situasjonen med våningshus og låve. Arkitekten har valgt et betonghvelv som konstruksjon og trukket gårdens hage over denne.

Den nye boligen er integrert i terrenget og kommenterer det omkringliggende åkerlandskapet. Valget av betong som byggemateriale gir en logisk trykk-konstruksjon, en eksponert bærekonstruksjon, energimagasinering og et bærekraftig CO2-regnskap. Det ellipseformede betonghvelvet har et fritt spenn på 11m med innvendig høyde 3,4m

Planløsningen i huset er åpen og enkel og sonene glir over i hverandre. De kan stenge av sonen mellom entré og sovesone med en skyvedør og glassveggene åpner opp boligen til landskapet, tunet og de andre gårdsbygningene.

Det er et enkelt møblert hus og den støpte nedsenkede sittegropen i stuen gjør sofaen overflødig. Hyllene som svinger seg under betongbuen rommer blant annet eierens omfattende samling av musikk-CDer..

Huset har to bueformede fasader av glass mot vest og øst men ingen egentlige yttervegger mot nord og sør. Her er terrenget ført over huset slik at det går i ett med omgivelsene. Dette gjør at det er et hus som skiller seg ut uten å stikke seg ut. Husene her ved Mjøsas vestre bredder er ellers kjennetegnet med sine rette vegger og spisse saltak.

Huset er på rundt hundre kvadratmeter og inneholder en kjerne kledd i finer. Oppholdsrom på den ene siden og soverommet på den andre. Midt inne i kjernen ligger et baderom med bølgende linjer som gjenspeiler landskapet utenfor. Det er få rette linjer i huset og dette har også en logisk årsak. Taket i bygningen er en ren trykk-konstruksjon, nesten som er bro. Den ønsker derfor ikke hjelp av støttende elementer.

Kårboligen er prosjektert og bygget som et nullutslippshus der jordvarme forsyner begge bygningene med en varmepumpe. Det vil bli montert et solcelleanlegg etter erfaringer med hvor mye energi huset viser seg å kreve.

  • Tiltakshaver: Ane Senstad Guldahl
  • Arkitekt: Tandberg arkitekter
  • Ingeniør konstruksjon: Høyer Finseth
  • Betongentreprenør: Sjur Eriksen/Knut Lund
  • Betongleverandør: Unicon

Haughuset var en av fire finalister til Betongtavlen 2017.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Tanberg arkitekter

Fotograf:

Niklas Hart

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.