Haukeland holdeplass på Bybanen i Bergen er en stasjon utenom det vanlige. Det er den eneste underjordiske holdeplassen på Bybanen, og stasjonen ble åpnet høsten 2022.

Den søndre inngangen tar deg ned 30 meter gjennom en romslig hall. Utforming og utførelse bidrar til at hallen er en opplevelse i seg selv, på vei opp eller ned i heis eller rulletrapp. Perrongen er utsmykket med et kunstverket «Melkeveien». Dette er utført med pigmenterte og slipte fliser i betong. Det består av en mengde trekanter i to ulike formater, samt runde elementer. Fra perrongen er det en lengre passasje til den nordre inngangen, som er en sirkulær konstruksjon. Her kan man enten gå i spiral opp eller ned, eller ta heis. Haukeland stasjon vil trolig ble en av de mest trafikkerte holdeplassene på Bybanen, og her har byen virkelig fått en godt utformet stasjon som skal håndtere et stort antall mennesker.

  • Arkitekt/Design: 3RW arkitekter 
  • Byggherre: Bybanen Utbygging / Vestland Fylkeskommune
  • Kunst: Inger Johanne Rasmussen 
  • Produksjon av kunstverk: Tunge Ting
  • Byggteknisk rådgiver: Sweco 
  • Entreprenør: Veidekke Entreprenør – Veidekke Bygg
  • Betongprodusent: Ølen Betong, Laksevåg 

Haukeland holdeplass er en av fem finalister til Betongtavlen 2023

Foto: Alex Coppo, Arkitekturfoto og Hugo Lutherath

Prosjektdetaljer

Arkitekt(er):

3RW arkitekter

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.