Hedmarksmuseet ligger på domkirkeodden i Hamar og består av Storhamarlåven, domkirkeruinene, folkemuseet og urtehagen. Arkitekt Sverre Fehn mottok i 1976 prisen Betongtavlen for rehabilitering av den gamle låven til en moderne museumsbygning.

Storhamarlåven ble bygget over bispegården på Hamar, da den var blitt forlatt og ødelagt av svenskekongens soldater i 1567. I 1947, da utgravningen begynte, var låven med fjøs, stall og låve enda i bruk, men i 1963 bestemte man seg for å bygge et moderne museum av låven. Arkitekten Sverre Fehn, som tegnet museet, kom opp med en idé som bevarer restene av både bispegården og Storhamarlåven, i tillegg til å legge til rette for framtidige utgravninger.

Inne i bygningen finner man en utstilling av de arkeologiske funnene på Åker gård og domkirkeodden, samt gjenstander fra distriktets kulturhistorie. Der er også en aula til konferanser, konserter, teaterforestillinger og møter.

Hedmarkmuseet ble tildelt Betongtavlen i 1976.

Les mer om Hedmarkmuseet, Domkirkeodden her.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Sverre Fehn

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.