Universitetet i Agder (Tidligere Høgskolen i Agder) ble tildelt Murverksprisen i 2004.

Hovedmaterialet i Universitetet i Agder r er tegl. Det er valgt en lys rød tegl murt med baksiden fram da dette gir et noe mer rustikt preg.
Fugen er avstemt mot teglfargen og lagt i liv med teglstenen. Som forbandt er det benyttet ti skifts munkeforbandt med vending etter fem skift. Dette gir en teglflate hvor man ikke kan lese systemet og gir således teglveggen et ensartet flatepreg.
Videre er sorte tegl sortert ut for ytterligere å styrke dette forholdet.

Foran vinduer i auditorier og trapperom er det benyttet spesial-forbandt «gittermuring» (teglvegg hvor det er fjernet teglsten for innslipp av lys) for også å kunne holde teglflaten uten å måtte ta for store åpninger.
Øvrige vinduer i teglveggene er tradisjonelle bånd-vinduer. Mellom vinduene hvor det er bakenforliggende konstruk-sjoner eller skillevegger er det benyttet sort tegl for å trekke vinduene sammen til en form

  • Sted: Kristiansand
  • Adresse: Gimlemoen 25, Kristiansand
  • Arkitekt: Lunde & Løvseth AS, Oslo
  • Oppdragsgiver: Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet
  • Byggherre: Statsbygg
  • RIB: Multiconsult AS, Kristiansand
  • Murmester: Petter Kristensen AS, Søgne
  • Byggeår: 1998 – 2001

Bygget ble presentert i MUR 3-2004 og ble dessuten ble det premiert med en av de to murverksprisene i 2004.

Les mer om Murverksprisen her.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.