Hølendalen bruer ligger i Hølen i Vestby kommune i Akershus fylke. Bruene består av en dobbelsporet jenbanebru og to motorveibruer.

Prosjektet Hølendalen bruer startet opp med jernbanebrua, som med et spenn på 128 m ville få Norges lengste spenn for jernbanebruer. Jernbanebroen fikk NSBs byggepris 1996 der juryen uttalte: «Brua ble oppført i 1994 – 1996, og er med sine 416 m Norges lengste jernbanebru i betong». Vegbruene har samme utforming og spennindeling som jernbanebrua.
De er alle bygd etter fritt-frambygg-metoden.

Arkitekt:Lunde & Løvseth Arkitekter AS

Prosjektering: Johs Holt as

Les mer om broene hos Johs Holt as.

Hølendalen bruer mottok Betongtavlen i 1999.

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Stikkord:

Fotograf:

Byggutengrenser

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.