De flott fasadeelemententene på Jægers Brygge er slipte og delvis polerte. Fargesettingen er gjort med hvit marmorsingel i hvit betong og svart larvikitt i sort fargepigmentert betong.

Boligprosjektet sto ferdig i 2002, og består av 4 hus med til sammen 74 leiligheter i et sammensatt bygningsmiljø, med alt fra funkisvillaer til industrianlegg i nærheten. Betongelementer er brukt i bærende yttervegger, utvendige søyler, balkonger og balkongbrystninger. Bygget har sammensatt materialbruk, hvor betongelementene innehar en betydningsfull andel, og skaper stilrent moderne nordisk uttrykk som passer funksjon og omgivelser meget godt.

Sted: Bergen
Arkitekt: Lund & Partner AS
Leverandør: AS Betong

Prosjektet var tidlig ute med å tilby bærekraftige miljø- og energiløsninger, og fikk mye publisitet for å utnytte varmen fra et nærliggende kloakkrenseanlegg til oppvarming av leilighetene. Jægers Brygge mottok både byggeskikkprisen fra Bergen kommune og Betongelementprisen, i 2002.

Les mer om prosjektet på bygg.no

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Fotograf:

Trond Opstad

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.