I Krypten møter gamle murer ny sikringsstøp. Betong er det eneste tenkelige material til denne oppgaven. Et material som smyger seg inn i alle kriker og kroker og omfavner murene og flørter med felter av glasert hulltegl for luft, akustikk og pynt. Betongen synliggjør og løfter murverket til nye høyder og bringer menigheten trygt opp, inn og ned.

Den nygotiske teglkirken reiser seg fra et platå på toppen av Uranienborghøyden med de byggematerialer man den gang hadde for hånden. Kirken er bygget på fjell som kalksteinsfundamentene hviler på. Grunnmur, yttervegger og det 62,8 meter høye tårnet, pilarer og teglvegger som bærer hvelvene er alt murt med rød teglstein. Takverket er en trekonstruksjon tekket med skifer.

Ved hjelp av støpte betongramper med snesmelteanlegg kommer man fra begge sider opp den ene meteren mellom Elias Blix ‘plass og toppen av kirketrappen mellom to lyssatte, støpte pyloner og inn i kirken, opp i koret og ned i krypten hvor gulvet er senket med innstøpt varme. Fra krypten er det skåret to betongomrammede åpninger som fører til de nye utgravde arealene mellom kirkens grunnmur og granittmuren som støtter platået som kirken reiser seg fra. Sikringsstøpen utenpå fundament og grunnmur sikrer de samme mot utglidning. Betongtaket bæres av sikringsstøpen og slanke betongsøyler satt foran granittmuren som ikke bærer, men selv holdes på plass horisontalt av betongdekket som bærer platået på den nye delen.

Førsteklasses forskalingsarbeid understreker betongens betydning for det arkitektoniske uttrykk og materialets egenskap, egenfarge, stofflighet og tektonikk som i sin presisjon spiller opp mot granittmurens mykere, samtidig vilkårlige spill av krefter som følger stenenes form og fugens ulike bredder og retninger. Møtet mellom betong og mur artikuleres med lyssatte fuger fylt med grus nede, luft oppe.

  • Byggherre: Uranienborg menighet
  • Arkitekt: Arkitekt MNAL Einar Dahle v/ Aina Dahle, sivilarkitekt MNAL
  • Prosjektleder: Arkitekten v/ sivilarkitekt MNAL Ragnar Osnes
  • Byggeleder: Arkitekten
  • Antikvarisk rådiver: Ragnar Osnes
  • Entreprenør Finstad & Jørgensen AS – hovedentreprenør (åpen bok)
  • Rino Borgersen AS – betongarbeider
  • Leverandør betong: UniconKonstruksjon:

Gulv: slipt betong og linoleum,
Vegg: plateforskalt betong i skillevegg mot teknisk rom, bordforskalt i fellesrom
og kjerner utvendig, ubehandlet granittmur, sandblåst tegl- og kalksteinmur.
Himling: bordforskalt betong i ny del i fellesrom, nedsenket gips i storsal
Energi, teknikk: Varmekabler i gulv. Balansert ventilasjon.

Kilde: Mur+Betong 1/2021

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Arkitekt(er):

Einar Dahle Arkitekter

Fotograf:

Jiri Havran

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.