Lilleøya Gravlund er en utradisjonell gravplass i naturskjønne omgivelser etablert sentralt på Lilleøya på sydvestpissen av Fornebulandet.

Lilleøya er et velbrukt friluftsområde, og ny gravplass grenser til naturvernområder, naturreservater, en eksisterende marina og sjøflyhavn. Innad på tomten skal den fredete arten dragehodeglansbille og åpen grunnlendt kalkmark ivaretas.

Reguleringen stiller strenge krav til miljø og naturvern. Et bærende element i konseptet er å etablere en mur av betong mot nord. Muren skjermer mot støyende akitivitet fra marinaen, gir rom for ro og ettertanke inne på gravplassen og fremhever det myke kulturlandskapet. Vegetasjon i presise sirkler danner intime minnelunder og en variert vandring for turgåere og besøkende til gravplassen.

Det legges opp til ca 15.000 graver (hvorav 85% urnegraver), driftsgård med kontor, klokketårn og kontemplasjonsrom. Oppdraget er utført i samarbeid med Agraff arkitektur og Cowi AS, på oppdrag fra Bærum kommune. Muren er et samarbeid med kunstneren Edith Lundebrekke som har gjort en kunstnerisk bearbeidelse av muren.

Som den første i Norge anlegges hele gravplassen som minnelund med både kistegraver og urnegraver. Det planlegges også et eget gravfelt for barn. Navn på dem som gravlegges påføres felles minnesmerker knyttet til det enkelte gravfelt. Det vil ikke bli anledning til å sette opp eget gravminne på den enkelte grav.

Gravplassens totale areal er ca 50 dekar, men noe av arealet er naturvernområde og vil ikke bli benyttet til gravlegging. I tillegg til å være et sted for å minnes dem som gravlegges her vil gravplassen framstå som et åpent naturlandskap med fine mulighet for tur og rekreasjon.

  • Byggherre: Bærum Kommune
  • Arkitekt/designer: Pir 2, Agraff arkitektur, Edith Lundebrekke
  • Byggeteknisk rådgiver: Cowi AS
  • Betongentreprenør: Agaia AS
  • Betongfabrikk: Norbetong, Unicon

Prosjektdetaljer

Prosjekttype:

Kategorier:

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.