Symboler og portretter pryder Lysaker stasjon. De to kunstnerne Meyer og Jakobsen har i sine kunstverk valgt å ta utgangspunkt i stasjonens to hovedmaterialer som er betong og glass.

Stasjonens enorme betongfasade prydes i dag av Meyers arbeider, mens Jakobsen har tatt utgangspunkt i gangstrøkets fargede glassvegger.

Broene som bærer jernbanen, er tydelige som broer når de krysser Lysakerelva, ved at de konstruktivt bæres av bjelker og søyler. Når broen går over i «fylling», er den utformet som støttemurer i betong. For å ta hensyn til siktproblematikken og gi mer lys på bakkeplan er utformingen av landkarene gitt en mer dynamisk form, som mykere «fotavtrykk» – en «blobb». De to mykere avtrykkene som broene og jernbanesporene flyter over, tydeliggjøres i den ytre formen i betong og i gangstrøket av farget glass. Der det gjøres «snitt» i betongveggens ytre form, fargelegges «kuttene» med farget glass eller pusset og malt betong. Plattformene følger den buede geometrien og knyttes til gangstrøket med trapper, ramper, heis og rulletrapp. Belegg på alle gangarealer på stasjonen er utført i granitt. Plattformtakene har en mer abstrakt, tektonisk form, som tydeliggjør de krumme linjeføringene på stasjonen for øvrig. Takene markerer stasjonen visuelt for omverdenen som en lett, metallkledd, lukket form som understreker den kurvede bevegelsen. (Kilde: Boka Betongoverflater)

Kunst med symbolsk agenda

Det er kunstneren Bo Meyer som har utarbeidet og satt sammen symbolene. De er malt på betongen ved hjelp av sjablonger og påført antigrafitti. Tegnene har en klar symbolsk agenda. På Lysaker stasjon har han malt til sammen 32 enkle symbol, som piler, sirkler, trekantar og kryss. Halvparten av symbola er militære symbol som blir brukt i sammenheng med strategisk planlegging av krigshandlinger og invasjon. Den andre halvparten er inspirert av symbolbruken til en gruppe nordamerikanske indianere. To plakettar med informasjon er plasserte ved verket. Her er de enkelte symbolenes betydning er forklart, men publikum må selv kombinere symbolene for å forstå symbolparenes meningsinnhold.

Sted: Bærum
Arkitekt: Snøhetta
Sted Lysaker, Bærum
Byggherre Jernbaneverket/NSB
Ferdigstilt 2009
Byggeteknisk konsulent Cowi AS
Hovedentreprenør PEAB AS
Betongleverandør Unicon AS

Les mer om prosjektet hos Snøhetta.
Prosjektet ble presentert i boka Betongoverflater

Les mer om

Betongtavlen 2020

Arkitekturprisen Betongtavlen
Betong anvendt på en estetisk og teknisk fremragende måte

Våre studieturer
Bli med på våre inspirerende og lærerike studieturer i Europa

Bladet mur+betong

Tidsskriftet mur+betong presenterer arkitektur fra inn- og utland samt teknisk fagstoff om mur, betong og byggkeramikk.